Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Domex 460ML är en termomekaniskt valsad konstruktions stålplåt som ger hög hållfasthet vid låga temperaturer. SSAB Domex 460ML uppfyller eller överträffar kraven för S460ML i EN 10025-4.

  Dimensionsintervall

  SSAB Domex 460ML finns i tjocklekar på 8.00-70.00 mm och i bredder upp till 3300 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH
   (min MPa)
   Brottgräns Rm
   (MPa)
   Förlängning A5
   (min %)
   8.00 - 16.000.315 - 0.6299 460 540 - 720 17
   16.01 - 40.000.6303 - 1.575 440 540 - 720 17
   40.01 - 63.001.575 - 2.480 430 530 - 710 17
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Dragprovet görs tvärs valsriktningen enligt EN 10025-4.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     40 J / -60 °C 1)
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      40 J / -60 °C 1)

      Slagprovet görs längs valsriktningen enligt EN 10025-4.

      1) För tjocklekar över 50.00 mm 27J/-50°C.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Al
       (min %)
       Nb
       (max %)
       V
       (max %)
       Ti
       (max %)
       0.14 0.50 1.70 0.020 0.015 0.02 0.05 0.10 0.05
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 8.00 - 63.000.315 - 2.480
         CET
         (max %)
         0.31
         CEV
         (max %)
         0.43
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          CET
          (max %)
          8.00 - 63.000.315 - 2.480
          0.31
          Tjocklek (mmin)
          CEV
          (max %)
          8.00 - 63.000.315 - 2.480
          0.43
          CET and CEV formula

          Toleranser

          Tjocklek

          SSAB Domex ML levereras med toleranser som motsvarar ¾ av EN 10029 som standardvärde.

          Längd och bredd

          Breddtoleranser -0/+4-10 mm beroende på tjocklek. Längdtoleranser -0/+15-75 mm beroende på längd.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Maximal planhetsavvikelse 6 mm/m.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Termomekaniskt valsad (M).

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Minsta inre bockningsradie är 1.0 x t tvärs valsningsriktningen och 1.5 x t längs valsningsriktningen upp till max 20 mm i tjocklek.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

          Kontakt information

          www.ssab.com/contact