SSAB Boron 42

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

SSAB Boron 42 är stål för härdning och presshärdning. Graden av hårdhet och seghet som kan uppnås efter värmebehandling kommer att förse slutprodukterna med slitstyrka och motståndskraft mot stötar som möjliggör lång livslängd.

Dimensionsintervall

SSAB Boron 42 finns i tjocklekar på 3.00 - 13.00 mm och bredder upp till 1800 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt. Längd upp till 16 meter som formatklippt plåt.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Utförande Typisk Sträckgräns
  (MPa), icke garanterat
  Typisk Brottgräns
  (MPa), icke garanterat
  Typisk Förlängning A
  (%), icke garanterat
  Typisk Hårdhet
  (HRC)
  Typisk Hårhet
  (HBW), icke garanterat
  Varmvalsad 440 660 18 190
  Varmvalsad glödgad 370 570 24 175
  Varmvalsad vattenhärdad 1330 1980 6 59
  Varmvalsad oljehärdad 1100 1630 7 56 573
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Bockningsradie

   Minsta bockningsradie för varmvalsade SSAB Boron 42 bandprodukter är 3 x plåttjockleken. En snävare bockningsradie, 1 x plåttjockleken, kan garanteras för glödgade bandprodukter. För mer information, kontakta SSABs tekniska kundservice.

   Materialprovning

   Ett kontrollintyg enligt EN 10204/3.1 (endast kemisk sammansättning) ingår i leveransen.

   Kontrollintyg enligt EN 10204/3.1 (med mekanisk provning) tillhandahålls endast efter särskild överenskommelse.

   Kemisk sammansättning (chargeanalys)

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Utförande C
    (%)
    Si
    (%)
    Mn
    (%)
    S
    (max %)
    P
    (max %)
    Cr
    (%)
    B
    (%)
    Varmvalsad bandplåt 0.40 - 0.45 0.10 - 0.30 0.70 - 1.00 0.010 0.020 0.30 - 0.80 0.0008 - 0.0050
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Stålet är finkornsbehandlat.

     Kolekvivalent CEV

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Utförande Varmvalsad bandplåt
      Typiskt CEV 0.68
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Utförande
       Typiskt CEV
       Varmvalsad bandplåt
       0.68

       Toleranser

       SSAB Boron-stål levereras med SSAB Boron-toleranser som uppfyller och överträffar kraven i motsvarande EN-standarder. Snävare toleranser finns att tillgå på begäran.

       Tjocklek

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt: Levereras med toleranser enligt SSAB Boron tjocklekstoleranser som överträffar EN 10051 och motsvarar 2/3 av 10051 som standardvärde.

       Längd och bredd

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med råkant: SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+20 mm.

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med skurna kanter: SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+2 mm.

       Form

       Varmvalsad bandplåt: enligt EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

       Planhet

       Varmvalsad formatklippt plåt: SSAB Borons toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 6 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051. Planhetsgarantier gäller endast formatplåt

       Ytegenskaper

       Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

       Leveranstillstånd

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt levereras i valsat tillstånd eller efter särskild överenskommelse i glödgat tillstånd.

       Yttillstånd

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt går att få i obetat eller betat och anoljat tillstånd.

       Tillverkning och andra rekommendationer

       För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

       Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

       Kontaktinformation

       www.ssab.com/contact