SSAB Boron 22

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

SSAB Boron 22 är stål för härdning och presshärdning. Graden av hårdhet och seghet som kan uppnås efter värmebehandling kommer att förse slutprodukterna med slitstyrka och motståndskraft mot stötar som möjliggör lång livslängd.

Dimensionsintervall

SSAB Boron 22 finns i tjocklekar på 0.70 - 80.00 mm och bredder upp till 1800 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt eller 3300 mm som plåt. Längd upp till 16 meter som formatklippt plåt.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Utförande Typisk Sträckgräns
  (MPa), icke garanterat
  Typisk Brottgräns
  (MPa), icke garanterat
  Typisk Förlängning A
  (%), icke garanterat
  Typisk Hårdhet
  (HRC)
  Typisk Hårhet
  (HBW), icke garanterat
  Kallvalsad glödgad 350 500 27 165
  Kallvalsad vattenhärdad 1580 47 470
  Kallvalsad oljehärdad 1400 45 415
  Varmvalsad 400 600 22 170
  Varmvalsad glödgad 350 530 25 165
  Varmvalsad vattenhärdad 1080 1500 10 47 470
  Varmvalsad oljehärdad 920 1170 11 44 407
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Bockningsradie

   Minsta bockningsradie för varmvalsade bandprodukter är 2 x plåttjockleken. En snävare bockningsradie, 1 x plåttjockleken, kan garanteras för glödgade bandprodukter.

   Minsta bockningsradie för varmvalsad SSAB Boron 22 grovplåt är 3 x plåttjockleken upp till 16 mm tjocklek. För bockningsanvisningar om grövre plåt, kontakta SSABs tekniska kundservice.

   Materialprovning

   Ett kontrollintyg enligt EN 10204/3.1 (endast kemisk sammansättning) ingår i leveransen.

   Kontrollintyg enligt EN 10204/3.1 (med mekanisk provning) tillhandahålls endast efter särskild överenskommelse.

   Kemisk sammansättning (chargeanalys)

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Utförande C
    (%)
    Si
    (%)
    Mn
    (%)
    S
    (max %)
    P
    (max %)
    Cr
    (%)
    B
    (%)
    Kallvalsat 0.20 - 0.25 0.10 - 0.40 1.10 - 1.40 0.010 0.020 0.10 - 0.30 0.0008 - 0.0050
    Varmvalsad bandplåt 0.20 - 0.25 0.10 - 0.30 1.10 - 1.30 0.010 0.020 0.10 - 0.40 0.0008 - 0.0050
    Varmvalsad plåt 0.20 - 0.26 0.10 - 0.40 1.10 - 1.30 0.010 0.020 0.20 - 0.50 0.0008 - 0.0050
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     The steel is grain refined.

     Kolekvivalent CEV

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Utförande Varmvalsad bandplåt Varmvalsad plåt
      Typiskt CEV 0.47 0.50
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Toleranser

       SSAB Boron-stål levereras med SSAB Boron-toleranser som uppfyller och överträffar kraven i motsvarande EN-standarder. Snävare toleranser finns att tillgå på begäran.

       Tjocklek

       Kallvalsade rullar och formatklippt plåt: levereras med toleranser enligt EN 10131. Snävare toleranser finns på begäran.

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt: levereras med toleranser enligt SSAB Boron tjocklekstoleranser som överträffar EN 10051 och motsvarar 2/3 av 10051 som standardvärde.

       Varmvalsade plåt: levereras med toleranser som motsvarar ¾ av EN 10029 som standardvärde.

       Längd och bredd

       Kallvalsade rullar och formatklippt plåt: levereras med toleranser enligt EN 10131. Snävare toleranser finns på begäran.

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med råkant: levereras med SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+20 mm.

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med skurna kanter: levereras med SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+2 mm.

       Varmvalsade plåt: breddtolerans -0/+4-10 mm beroende på tjocklek. Längdtolerans -0/+15-75 mm beroende på längd.

       Form

       Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

       Varmvalsad plåt: Enligt EN 10029

       Planhet

       Varmvalsad bandplåt: SSAB Borons toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 6 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051. Planhetsgarantier gäller endast formatplåt.

       Varmvalsade plåt: Maximal planhetsavvikelse 6 mm/m.

       Ytegenskaper

       Varmvalsad bandplåt och varmvalsad grovplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

       Leveranstillstånd

       Kallvalsade rullar och formatklippt plåt levereras i glödgat tillstånd.

       Varmvalsade rullar och formatklippt plåt levereras i valsat tillstånd eller efter särskild överenskommelse i glödgat tillstånd.

       Grovplåt levereras valsat.

       Yttillstånd

       Kallvalsade produkter levereras med anoljad yta.

       Varmvalsade bandprodukter går att få i obetat eller betat och anoljat tillstånd.

       Grovplåt går att få i obetad, blästrat eller blästrat och grundmålat tillstånd.

       Tillverkning och andra rekommendationer

       För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

       Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

       Kontaktinformation

       www.ssab.com/contact