Kundcase

Transportera last – inte stål

01 juli 2019 6 min läsning

""

Information om fallstudien

Industri Tillverkare av släp och påbyggnader

Genom att avlägsna förstyvningar och utnyttja den höga bärförmågan och långa livslängden hos Hardox® 450 kunde vikten reduceras med 35 % samtidigt som livslängden fördubblades från 6 till 12 år.

Information om fallstudien

Industri Tillverkare av släp och påbyggnader

SSAB EcoUpgraded

Tillsammans med våra kunder uppgraderar SSAB ständigt olika konstruktioner av stål. SSAB EcoUpgraded minskar mängden CO2 både i stålproduktionen och under maskinens hela livslängd.

Från tidpunkten då koldioxidminskningen överstiger utsläppen från tillverkningen är skopans användning en ren koldioxidbesparing.

EcoUpgraded logo

Koldioxidbesparing

SSAB EcoUpgraded Scrap recycling container
  Beräkningsdata
Bränsleförbrukning, fullastad 34 liter/100 km
Bränsleförbrukning, utan last 24 liter/100 km
Maskinanvändning per år 100 000 km/år
Sträcka med maximal last 50 %
Livslängd 12 år
Maximal nyttolast (före uppgradering) 13 260 kg
Bruttovikt (fullastad) 26 000 kg
Vikt originaldelar 4 020 kg
Vikt uppgraderade delar 2 620 kg
Total viktbesparing med slitstarkt stål under produktens livslängd 4 202 kg