Duroxite® 100 rör

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Duroxite® 100 rör tillverkas genom att lägga kromrika, slitstarka material på ett underlag av ordinärt stål med hjälp av traditionell bågsvetsning. Det hårdpåsvetsade röret år konstruerat med extremt goda slitageegenskaper för arbete i mycket utmanande miljöer. Duroxite® 100 Rör finns med två eller flera lager hårdpåsvetsningar. Både Schedule 40 och Schedule 80 stålrör samt rörledningar kan hårdpåsvetsas. Hårdpåsvetsade rör kan tillverkas som fyrkantiga till runda övergångsanslutningar, böjar, T- eller Y-kopplingar eller som långa krökar.

  Viktiga fördelar

  • Samma slitagemotstånd garanteras ner till 75 % av hårdpåsvetsningens tjocklek
  • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

  Typiska Användningsområden

  Duroxite® 100 Rör används i stor utsträckning inom gruv-, cement-, oljesands-, muddrings-, återvinnings- och stålindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Gruvdrift, cement, oljesand Slurrypumpar, stup
   Muddring Fräsningsrör
   Återvinning Kruktglas
   Stål Luftkanaler, kolinjektionsrör, sugledningar, tråg
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Gruvdrift, cement, oljesand
    Slurrypumpar, stup
    Muddring
    Fräsningsrör
    Återvinning
    Kruktglas
    Stål
    Luftkanaler, kolinjektionsrör, sugledningar, tråg

    Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

    Standard dimensioner

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Diameter
     Längd
     Metriska mått Metriska mått Övriga anpassade specifikationer
     150 mm
     175 - 350 mm
     375 - 600 mm
     625 - 900 mm
     1.0 m
     0.9 - 3.0 m
     0.9 - 6.0 m
     1.8 - 6.0 m
     - Alla tillgängliga mått > Lista 40 stålrör
     - Längdkapat eller tillverkat efter behov
     - Rostfritt stål och andra rörstålrsorter finns att tillgå
     - Anpassade diametrar och tjocklekar är tillgängliga på begäran
     - Större diametrar än 36” kan tillverkas avformad Duroxite® 100-plåt
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

      Mekaniska egenskaper

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Slitegenskaper
       ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
       Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

       (HRC)
       Typisk ythårdhet1)

       (HV)
       Yta
       (g max)
       75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
       (g max)
       Dubbel eller flera 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

        2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

        3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

        Mikrostruktur

        Mikrostrukturen i Duroxite® 100 rör består av en hög andel extremt hårda primära M7C3 kromrika karbider med en typisk hårdhet på 1700 HK4) jämnt fördelad i en duktil eutektisk austenitmatris. Volymfraktionen av primära karbider hålls mellan 30 och 50 % för att ge en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

        4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        Svetsning, skärning, formning och bearbetning

        Verkstadsrekommendationer finns i broschyren om Duroxite® hårdpåsvetsning eller så kan du be din lokala tekniska kundservice om mer information.

        Säkerhetsåtgärder

        Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.