Duroxite® 300 Wire

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Duroxite® 300 Wire är en fluxfylld svetstråd för hårdpåsvetsning av komponenter som utsätts för extremt kraftigt glidslitage med hjälp av bågsvetsning eller gasbågsvetsning. Svetsgodset från Duroxite® 300 Wire består av särskilda slitande material som utnyttjar kemin hos en enhetlig glasbildande smälta vilket möjliggör hög underkylning. Duroxite 300 hårdpåsvetsning innehåller en unikt stor andel ultrafin volfram-niob-molybdenrik komplex borkarbidfas med en kornstorlek som förfinats till 500 nm. Borkarbiderna omges helt av en duktil matris, vilket förhindrar förtida delaminering, sprickbildning och överbryggning. Detta resulterar i en produkt med avsevärt längre livslängd som bibehåller hög seghet i krävande tillämpningar med glidslitage.

Duroxite® 300 Wire lämpar sig för en- eller tvåskiktspåsvetsning med både rak sträng och pendling. Avspänningssprickor avslöjas naturligt efter svetsning. Förvärmning, mellansträngstemperatur och värmebehandling efter svetsning följer rekommendationerna för grundmaterialet. Om det bildas alltför mycket svetsrök rekommenderar vi starkt bågsvetsning med skyddsgas. Viss lutning i svetsriktningen är att föredra för bättre prestanda. Vid fallande eller stigande svetsning bör trådmatningshastigheten och spänningen reduceras. Duroxite® 300 Wire är avsett för svetsning på underlag av kolstål eller låglegerade stål som utsätts för kraftigt slitage i både torra och våta (slurry) nötande miljöer vid rumstemperatur eller förhöjda temperaturer upp till 600 °C. Duroxite® 300 Wire är inte kompatibelt med austenitiska legeringar. Duroxite® 300 Wire är ett utmärkt alternativ till volframkarbid vid hårdpåsvetsning.

Viktiga fördelar

 • Extrem slitstyrka i torra och våta nötande miljöer med hög seghet.
 • Kostnadseffektivt alternativ till volframkarbidtråd med motsvarande livslängd och bättre stöttålighet.
 • Bibehåller enhetlig slitstyrka ända ned till 75 % av hårdpåsvetsningen.
 • Den har en jämn, genomgående hårdhet på 67 till 70 HRC för en- eller tvåskiktspåsvetsning.
 • Tunnare hårdpåsvetsning jämfört med vanlig hårdpåsvetsning av kromkarbid (CCO) eller hårdpåsvetsning av komplexa karbider, vilket ger en lättare produkt samtidigt som livslängden ökar.

Typiska tillämpningar

Duroxite® 300 Wire är främst avsedd för hårdpåsvetsning av stålunderlag (som inte är kompatibla med austenitiska legeringar) som utsätts för extremt hårt slitage inom gruv-, kraft-, cement-, oljesands-, stål-, pappers- och massaindustrin. Typiska användningsområden:

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Gruvdrift Krossvalsar, linerplåtar till skippar, slurryledningar, slurrypumpar, transportörkedjor, linerplåtar till grävskopor
  Cement Fläktblad, deflektorblad, vevkrossar
  Oljesand Buffertfickor, matarrännor, slurryledningar, slurrypumpar
  Stål Störtrännor
  Kraft Matarskruvar, slitplåtar, linerplåtar för askhanteringsutrustning
  Jordbruk Slagor, sockerkvarnsknivar, kultivatorskär
  Olja och gas Blandarpumpar för spräckningsvätskor
  Byggindustri Släpskor till snöplog, demoleringsverktyg
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Gruvdrift
   Krossvalsar, linerplåtar till skippar, slurryledningar, slurrypumpar, transportörkedjor, linerplåtar till grävskopor
   Cement
   Fläktblad, deflektorblad, vevkrossar
   Oljesand
   Buffertfickor, matarrännor, slurryledningar, slurrypumpar
   Stål
   Störtrännor
   Kraft
   Matarskruvar, slitplåtar, linerplåtar för askhanteringsutrustning
   Jordbruk
   Slagor, sockerkvarnsknivar, kultivatorskär
   Olja och gas
   Blandarpumpar för spräckningsvätskor
   Byggindustri
   Släpskor till snöplog, demoleringsverktyg

   Standard dimensioner

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Standard diameter
    metrisk
    1.6 mm
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Standard diameter
     metrisk
     1.6 mm

     Mekaniska egenskaper

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
      Typisk ythårdhet hos svetsgods
      Antal påsvetsade lager Yta
      (g max)
      75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
      (g max)
      Svetsgods på ordinärt stål 1)
      (HRC)
      Ett eller två påsvetsade lager 0.10 0.10 67 - 70
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

       2) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65 – procedur A är den strängaste testmetoden.

       3) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott motstånd från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

       Provningsresultat för mekaniska egenskaper

       Provningsresultat för mekaniska egenskaper, svetsgodsets kemiska sammansättning, ythårdhet och viktförlust enligt ASTM G65-A erhölls från en svets som skapats och provats i enlighet med föreskrivna standarder och kan skilja sig från det förväntade resultatet i en viss tillämpning eller svetsad konstruktion. De faktiska resultaten varierar beroende på många faktorer, inklusive men inte begränsat till svetsprocedur, underlagets kemiska egenskaper och arbetstemperatur, svetskonstruktion och tillverkningsmetoder. Användarna uppmanas att kontrollera att alla tillsatsmaterial och metoder är lämpliga innan de används i de avsedda tillämpningarna genom testning eller på annat lämpligt sätt.

       Kemisk sammansättning

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Typisk kemisk sammansättning av svetsavlagringar (wt. %)
        C Mn Si Cr W B Mo Nb Al Fe
        < 5.0 < 5.0 < 2.0 < 20.0 < 10.0 < 5.0 < 10.0 < 10.0 < 5.0 Balans
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Svetsrekommendationer

         Dölj/visa specifika kolumner Redigera
         Välj kolumner att visa
          Svetsförhållanden
          Strömstyrka Skyddsgas Svetslägen
          DCEP (Likströmselektrod positiv) Öppen båge Horisontal, stigande, fallande
          DCEP (Likströmselektrod positiv) 75% Ar / 25% CO2
          98% Ar / 2% O2
          Horisontal, stigande, fallande
          Jämför parametrar

          Välj en parameter att jämföra

          Jämförelse

           Rekommendationer för svetsparametrar

           Dölj/visa specifika kolumner Redigera
           Välj kolumner att visa
            Skyddsgas Diameter Strömstyrka (A) Spänning (V) Trådmatningshastighet Utstick
            Öppen båge 1.6 mm0.06250 mm 220 24 - 25 7.0 m/min 25 mm
            Gasskyddad 1.6 mm0.06250 mm 220 24 - 25 7.0 m/min 20 mm
            Jämför parametrar

            Välj en parameter att jämföra

            Jämförelse

             Återhämtning: 90 %

             Leveranstillstånd

             Dölj/visa specifika kolumner Redigera
             Välj kolumner att visa
              Standardförpackning
              Diameter
              Vikt
              Typ Metriska mått Metriska mått
              Spole 1.6 mm0.06250 mm 15 kg
              Jämför parametrar

              Välj en parameter att jämföra

              Jämförelse

               Tillverkning och andra rekommendationer

               De hårdpåsvetsade komponenterna kan svetsas, skäras, formas och maskinbearbetas. Specifika rekommendationer finns i produktbroschyren för Duroxite® eller så kan du be din lokala tekniska kundservice om mer information.

               Säkerhetsåtgärder

               Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.