Duroxite® 300 Wire

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Duroxite® 300 Wire är en fluxfylld svetstråd för hårdpåsvetsning av komponenter som utsätts för extremt kraftigt glidslitage med hjälp av bågsvetsning eller gasbågsvetsning. Svetsgodset från Duroxite® 300 Wire består av särskilda slitande material som utnyttjar kemin hos en enhetlig glasbildande smälta vilket möjliggör hög underkylning. Duroxite 300 hårdpåsvetsning innehåller en unikt stor andel ultrafin volfram-niob-molybdenrik komplex borkarbidfas med en kornstorlek som förfinats till 500 nm. Borkarbiderna omges helt av en duktil matris, vilket förhindrar förtida delaminering, sprickbildning och överbryggning. Detta resulterar i en produkt med avsevärt längre livslängd som bibehåller hög seghet i krävande tillämpningar med glidslitage.

  Duroxite® 300 Wire lämpar sig för en- eller tvåskiktspåsvetsning med både rak sträng och pendling. Avspänningssprickor avslöjas naturligt efter svetsning. Förvärmning, mellansträngstemperatur och värmebehandling efter svetsning följer rekommendationerna för grundmaterialet. Om det bildas alltför mycket svetsrök rekommenderar vi starkt bågsvetsning med skyddsgas. Viss lutning i svetsriktningen är att föredra för bättre prestanda. Vid fallande eller stigande svetsning bör trådmatningshastigheten och spänningen reduceras. Duroxite® 300 Wire är avsett för svetsning på underlag av kolstål eller låglegerade stål som utsätts för kraftigt slitage i både torra och våta (slurry) nötande miljöer vid rumstemperatur eller förhöjda temperaturer upp till 600 °C. Duroxite® 300 Wire är inte kompatibelt med austenitiska legeringar. Duroxite® 300 Wire är ett utmärkt alternativ till volframkarbid vid hårdpåsvetsning.

  Viktiga fördelar

  • Extrem slitstyrka i torra och våta nötande miljöer med hög seghet.
  • Kostnadseffektivt alternativ till volframkarbidtråd med motsvarande livslängd och bättre stöttålighet.
  • Bibehåller enhetlig slitstyrka ända ned till 75 % av hårdpåsvetsningen.
  • Den har en jämn, genomgående hårdhet på 67 till 70 HRC för en- eller tvåskiktspåsvetsning.
  • Tunnare hårdpåsvetsning jämfört med vanlig hårdpåsvetsning av kromkarbid (CCO) eller hårdpåsvetsning av komplexa karbider, vilket ger en lättare produkt samtidigt som livslängden ökar.

  Typiska tillämpningar

  Duroxite® 300 Wire är främst avsedd för hårdpåsvetsning av stålunderlag (som inte är kompatibla med austenitiska legeringar) som utsätts för extremt hårt slitage inom gruv-, kraft-, cement-, oljesands-, stål-, pappers- och massaindustrin. Typiska användningsområden:

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Gruvdrift Krossvalsar, linerplåtar till skippar, slurryledningar, slurrypumpar, transportörkedjor, linerplåtar till grävskopor
   Cement Fläktblad, deflektorblad, vevkrossar
   Oljesand Buffertfickor, matarrännor, slurryledningar, slurrypumpar
   Stål Störtrännor
   Kraft Matarskruvar, slitplåtar, linerplåtar för askhanteringsutrustning
   Jordbruk Slagor, sockerkvarnsknivar, kultivatorskär
   Olja och gas Blandarpumpar för spräckningsvätskor
   Byggindustri Släpskor till snöplog, demoleringsverktyg
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Gruvdrift
    Krossvalsar, linerplåtar till skippar, slurryledningar, slurrypumpar, transportörkedjor, linerplåtar till grävskopor
    Cement
    Fläktblad, deflektorblad, vevkrossar
    Oljesand
    Buffertfickor, matarrännor, slurryledningar, slurrypumpar
    Stål
    Störtrännor
    Kraft
    Matarskruvar, slitplåtar, linerplåtar för askhanteringsutrustning
    Jordbruk
    Slagor, sockerkvarnsknivar, kultivatorskär
    Olja och gas
    Blandarpumpar för spräckningsvätskor
    Byggindustri
    Släpskor till snöplog, demoleringsverktyg

    Standard dimensioner

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Standard diameter
     metrisk
     1.6 mm
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Standard diameter
      metrisk
      1.6 mm

      Mekaniska egenskaper

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
       Typisk ythårdhet hos svetsgods
       Antal påsvetsade lager Yta
       (g max)
       75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
       (g max)
       Svetsgods på ordinärt stål 1)
       (HRC)
       Single and double-layer 0.10 0.10 67 - 70
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

        2) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65 – procedur A är den strängaste testmetoden.

        3) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott motstånd från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

        Provningsresultat för mekaniska egenskaper

        Provningsresultat för mekaniska egenskaper, svetsgodsets kemiska sammansättning, ythårdhet och viktförlust enligt ASTM G65-A erhölls från en svets som skapats och provats i enlighet med föreskrivna standarder och kan skilja sig från det förväntade resultatet i en viss tillämpning eller svetsad konstruktion. De faktiska resultaten varierar beroende på många faktorer, inklusive men inte begränsat till svetsprocedur, underlagets kemiska egenskaper och arbetstemperatur, svetskonstruktion och tillverkningsmetoder. Användarna uppmanas att kontrollera att alla tillsatsmaterial och metoder är lämpliga innan de används i de avsedda tillämpningarna genom testning eller på annat lämpligt sätt.

        Kemisk sammansättning (chargeanalys)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Typical weld deposit chemical composition (wt. %)
         C Mn Si Cr W B Mo Nb Al Fe
         < 5.0 < 5.0 < 2.0 < 20.0 < 10.0 < 5.0 < 10.0 < 10.0 < 5.0 Balance
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Svetsrekommendationer

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Svetsförhållanden
           Strömstyrka Skyddsgas Svetslägen
           DCEP (Likströmselektrod positiv) Open arc (no shielding) Flat, horizontal, half up, half down
           DCEP (Likströmselektrod positiv) 75% Ar / 25% CO2
           98% Ar / 2% O2
           Flat, horizontal, half up, half down
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            Rekommendationer för svetsparametrar

            Dölj/visa specifika kolumner Redigera
            Välj kolumner att visa
             Shielding Diameter Amperage (A) Voltage (V) Trådmatningshastighet
             (m/min)
             Stick-out
             Open arc (no shielding) 1.6 mm0.06250 mm 220 24 - 25 7.0 m/min 25 mm
             Gasskyddad 1.6 mm0.06250 mm 220 24 - 25 7.0 m/min 20 mm
             Jämför parametrar

             Välj en parameter att jämföra

             Jämförelse

              Återhämtning: 90 %

              Leveranstillstånd

              Dölj/visa specifika kolumner Redigera
              Välj kolumner att visa
               Standardförpackning
               Vikt
               Typ Metriska mått
               Spole 15 kg
               Jämför parametrar

               Välj en parameter att jämföra

               Jämförelse

                Standardförpackning
                Typ
                Spole
                Vikt

                Metriska mått
                15 kg

                Tillverkning och andra rekommendationer

                De hårdpåsvetsade komponenterna kan svetsas, skäras, formas och maskinbearbetas. Specifika rekommendationer finns i produktbroschyren för Duroxite® eller så kan du be din lokala tekniska kundservice om mer information.

                Säkerhetsåtgärder

                Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.