Återvinning av avancerade höghållfasta stål (AHSS)

Förutom att det är otroligt mångsidigt så är stål det ideala fordonsmaterialet att återvinna. Med hjälp av magneter är det enkelt att sortera det från andra strimlade material i skrotade bilar. Det är inte nödvändigt att sortera det bärgade stålet ytterligare: AHSS-stål, till exempel, kan tillverkas av 100 % stålskrot. Dessutom står AHSS-stålskrot som genereras av primärleverantörer och OEM-tillverkare av delar (t.ex. det stål som skärs bort eller stansas ut) högt i kurs hos återvinningsföretag på grund av sin höga renhet.

I tillägg till denna återvinningsflexibilitet kan stål återvinnas oändligt många gånger utan att förlora sina egenskaper, något som inte gäller för särskilt många andra återvunna material. Plast, till exempel, kan endast återvinnas en eller två gånger innan det blir ett material med sämre kvalitet, såsom tyg.

Så det förvånar inte att stål är världens mest återvunna material – mer än alla andra material tillsammans. Den globala återvinningsgraden för alla stålprodukter är 86 %, och för bilar är den 95 %.
 

Aluminiumåtervinning har sina begränsningar

Aluminium, å andra sidan, kan vara svårt att sortera från andra material. För detta krävs människor eller dyra maskinella system. Ytterligare sortering, för att identifiera olika aluminiumkvaliteter och deras legeringar, behövs för att bevara deras respektive återvinningsvärde. Orenheter i återvunnet aluminium är ett stort bekymmer. 

Ja, aluminiumburkar är lätta att återvinna — för tillverkning av andra aluminiumburkar. I kritiska tillämpningar, som exempelvis säkerhetskomponenter i bilar, anser vissa OEM-tillverkare att jungfrulig aluminiumoxid är ett säkrare råmaterial. Återvunnet aluminium väljer man i stället att använda i sina gjutna produkter, såsom motorblock. Så rent teoretiskt är aluminium oändligt återvinningsbart. I praktiken har aluminium emellertid sina återvinningsbegränsningar.

Men återvinn för all del ditt aluminium! Den inbäddade mängden koldioxid under aluminiumets ursprungliga produktion är mer än sex gånger större än för stål från SSAB. Så låt inte befintligt aluminium gå till spillo.
återvunna stålplåtar

Lättvikt i klass med aluminium till stålpriser

Fordonskonstruktörer (och fordonsköpare) behöver inse att Docol AHSS i många tillämpningar kan vara lika lätt som aluminium, till en bråkdel av kostnaden. Och, med början 2026, kan Docol AHSS vara fossilfritt. Och förresten, AHSS kan återvinnas lätt och (verkligen) oändligt.

Mångsidigt, starkt, långlivat, extremt lätt att återvinna (nu och i all framtid) och snart fossilfritt – stål från SSAB kan visa sig vara det perfekta materialet för hållbarhet.     

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet Automotive Insights

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev Automotive Insights så får du varje månad relevanta fördjupningar inom ämnen som påverkar din verksamhet samt inbjudningar till våra webbinarier.

Framtidssäkra din livscykelanalys

Livscykelanalyser för fordon styr våra processer när vi eliminerar koldioxidutsläppen i vår framtida tillverkning av avancerat höghållfast fordonsstål.