COR-TEN®
Du vill naturligtvis att din fasad i COR-TEN® ska se bra ut i många år. Eftersom COR-TEN® skyddar sig självt behöver det inget regelbundet underhåll, till skillnad från nästan alla andra fasadmaterial. Vid montering av COR-TEN® är det några saker du bör ta hänsyn till:

Den perfekta patinan

1.

Patinan som skyddar stålet och ger det dess distinkta färg bildas när COR-TEN® utsätts för omväxlande fuktiga och torra förhållanden.

 

2.

För att bibehålla en jämn färg bör vatten kunna rinna av och inte stanna kvar på ytan.

 

3.

På skymda platser med fuktiga förhållanden kan det hända att COR-TEN® inte får den avsedda färgen och skyddande patinan.

 

4.

Direktkontakt med jord, snö eller vegetation kan också påverka färgen. Därför rekommenderas inte COR-TEN® för byggnadsgrunder eller socklar.

 

5.

COR-TEN® perforeras ibland av estetiska skäl. Avrinning från dessa hål kan ibland påverka färgen på patinan.

Omväxlande fuktig och torr väderlek påskyndar även oxideringen
Förändringstakten och stålets slutliga färg beror på omgivningens atmosfär och luftkvalitet. Svavelmättad luft påskyndar oxideringen och resulterar i en mörkare patina. Omväxlande fuktig och torr väderlek påskyndar även oxideringen.
rekommenderade rutiner
Bästa praxis för överlappsförband är att undvika direktkontakt mellan stålytor och lämna en ventilationsspalt mellan stålplåtar. Använd skruvar av syrafast stål i skruvförbanden och tätningar av EPDM eller neopren för att undvika galvanisk korrosion.
COR-TEN® väderbeständig stålplåt kan perforeras enligt dina önskemål.
Väderbeständig COR-TEN® stålplåt kan perforeras enligt dina önskemål. Skapa din design med hjälp av runda, kvadratiska eller rektangulära hål, personliga texter, logotyper och bilder. Allt är möjligt. Avrinning från dessa hål kan ibland påverka färgen på patinan.

Montera en skönhet

6.

COR-TEN® är mycket motståndskraftigt när det kommer i kontakt med de flesta andra material. Vi avråder dock från långvarig kontakt med trä, koppar och andra ädelmetaller, kemikalier eller avisningssalter.

 

7.

Om COR-TEN® monteras på en byggnad ska fri luftcirkulation och vattenavrinning säkerställas, och fukt kunna avdunsta från metallens ytor och baksida. En minst 30 mm bred ventilationsspalt ska finnas längs hela plåten.

 

8.

Före montering ska COR-TEN® förvaras torrt för att säkerställa att patinaskiktet blir likartat på alla stålplåtar.

 

9.

Använd skruvar av syrafast stål i skruvförbanden och tätningar av EPDM eller neopren för att undvika galvanisk korrosion.

 

10.

För bästa resultat, avlägsna svetsloppor eller andra orenheter från ytan.

 

11.

Bästa praxis för överlappsförband är att undvika direktkontakt mellan stålytor och lämna en ventilationsspalt mellan stålplåtar.

Inspirera dig, inspirera andra

Presentera ditt projekt med COR-TEN

Visa upp dina projekt här

Vi på SSAB söker alltid exempel på intressant och kreativ arkitektur att visa upp. Det enda villkoret är att COR-TEN® stål är en väsentlig del av projektet. Vårt team av redaktörer kommer att granska ditt bidrag, och presentera det om det godkänns.
Med äkta COR-TEN® stål säkerställer du att utseendet, livslängden och de mekaniska egenskaperna uppfyller dina förväntningar,

Äkta

Äkta COR-TEN® stål tillverkas av SSAB på licens från US Steel Corporation. Genom att använda äkta COR-TEN® stål säkerställer du att materialets utseende, livslängd och mekaniska egenskaper uppfyller dina och dina kunders förväntningar.