Produktutveckling och konstruktion

SSABs produktutvecklings- och konstruktionstjänster ger dig tillgång till produktinnovation och projektledning under hela produktutvecklingsprocessen. Genom att samarbeta med SSAB under hela produktutvecklingsprocessen kommer din produktidé att sömlöst förvandlas till en fungerande modell som är redo för prototypframtagning och serietillverkning.

Kontakta produktutveckling och konstruktion
utvecklings- och konstruktionsstöd

Konstruktionstjänster

I flera decennier har SSABs kunder haft tillgång till ledande teknisk support lokalt samt rådgivning inom konstruktion, formning, fogning och miljöuppgradering med SSABs premiumstål.

Nu erbjuder SSAB även projektledning och genomförande, från idé till virtuell och fysisk prototypframtagning, vilket förkortar din produktutvecklingscykel, minskar kostnaderna och påskyndar innovationsprocessen i ditt företag.

Uppnå snabbare produktutveckling och öka din konkurrenskraft genom tjänster som:

  • Nyckelfärdiga projekt inom funktionell design med avancerade höghållfasta stål
  • Agil och robust produktutveckling där experter inom konstruktion och tillverkning kombineras med datorsimulering (CAD, FEM-verktyg)
  • Reverse engineering med laserskanning och optimering av komponenters livslängd baserat på DEM-simulering (diskreta elementmetoden)
  • Utvärdering av svetsade konstruktioner, framtagning av svetsdatablad (WPS) och efterbehandling av svetsförband (HFMI)
  • Konstruktion och tillverkning av förvarings- och svetsfixturer
  • Bestämning av faktisk belastning och fyllnadsgrad för din utrustning med hjälp av DEM
  • CAD-ritningar för tillverkning och montering med sömlös produktion

Utgående från OEM-tillverkarens perspektiv undersöker SSABs produktutvecklings- och konstruktionsteam möjligheterna att förbättra produktportföljen. Därefter tar man in specialister som stöd under produktutvecklingsprocessen. Samarbetet i den tidiga projektfasen och SSABs unika utvecklingsmetoder ger oss ett försprång och förkortar tiden till färdig produkt – och minskar kostnaderna.

Ladda ned broschyren Produktutveckling och konstruktion för att läsa mer

pdf 413 Kb
SSAB Product Development and Engineering

Viktiga fördelar med erbjudandet

Vi erbjuder det snabbaste och bästa utvecklingsstödet för ståltillämpningar.

Lean-baserad utvecklingsprocess:
Vi erbjuder det snabbaste och bästa utvecklingsstödet för ståltillämpningar. I SSABs ingenjörsteam ingår specialister inom AHSS-utveckling (avancerat höghållfast stål), produktionsspecialister och CAD-konstruktörer som arbetar tillsammans baserat på Lean-principer. Arbetet utförs i tvärfunktionella team. Det leder till snabb omsättning av idéer och nya produktversioner

Produktionsanpassad konstruktion:
Alla konstruktionsförslag är utformade för att enkelt och effektivt kunna tillverkas

Användning av ny teknik för att maximera fördelarna med AHSS:
Efterbearbetning av svetsförband med HFMI, DEM-simuleringar och andra verktyg integreras i processen redan i konstruktionsfasen.

Smart och smidig komplettering av SSABs tekniska erbjudande
Som kund får du tillgång till support på plats, expertråd inom konstruktion, formning, sammanfogning och effektiv tillverkning av stålprodukter samt möjlighet att utlokalisera materialförsörjningen. SSAB kan nu åta sig att leda hela projektet, och lotsa din produkt hela vägen från konceptstadiet till färdiga tillverkningsritningar på mycket kort tid.

Utvecklingsstöd
Ingenjör vid datorn

Din kunskap är din bästa investering

SSAB samarbetar med FoU-avdelningar över hela världen, som ställs inför ökad efterfrågan på nya innovativa produkter och snabbare produktlivscykler.
SSAB produktutvecklings- och konstruktionstjänster ger dig en unik och effektiv utvecklingsmetod som kombinerar innovativ konstruktion, kostnadseffektivitet och produktionsanpassning.

Tillsammans kan vi utveckla helt nya möjligheter för starkare, lättare och mer hållbara stålprodukter och konstruktionslösningar.