SSAB Form 200 Varmvalsat

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

SSAB Form 200 är ett stål avsett för formning med de bästa tänkbara egenskaperna för både djupdragning- och sträckformningsoperationer. SSAB Form 200 används för ett brett utbud av applikationer, inklusive fordonsdelar, kylskåp, elektriska radiatorer och vattenkylare.

Dimensionsintervall

SSAB Form 200 finns i tjocklekar på 1.80-15.00 mm och bredd upp till 1860 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt i längder upp till 16 meter.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns ReH
  (max MPa)
  Brottgräns Rm
  (max MPa)
  Förlängning A80
  (min %)
  Förlängning A5 1)
  (min %)
  Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90°
  (x t)
  1.80 - 3.000.0709 - 0.118 300 400 33 37 0.0
  3.01 - 6.000.119 - 0.236 300 400 37 0.0
  6.01 - 15.000.237 - 0.5906 300 400 37 0.4
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna gäller i tvärriktningen.

   1) A5-värdet gäller tjocklekar ≥ 3.00 mm.

   Kemisk sammansättning (chargeanalys)

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    C
    (max %)
    Si
    (max %)
    Mn
    (max %)
    P
    (max %)
    S
    (max %)
    Al
    (min %)
    0.06 0.03 0.35 0.030 0.025 0.015
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Stålet är finkornsbehandlat.

     Toleranser

     SSAB Form levereras med SSAB Form-toleranser, med förbättrade garantier jämfört med EN 10051. Mer detaljer finns på SSAB.com

     Tjocklek

     Tjocklekstoleranserna för SSAB Form motsvarar toleranserna i EN 10051 för djupdragningsstål enligt standardvärdet i EN 10111. Efter särskild överenskommelse kan snävare toleranser levereras för vissa produkter och dimensioner.

     Längd och bredd

     Toleranserna för bredd och längd hos SSAB Form följer SSABs standard. SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

     För bandstål och plåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

     För bandstål och plåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

     Efter särskild överenskommelse kan snävare toleranser levereras för vissa produkter och dimensioner.

     Längdtoleranser gäller endast formatklippt plåt.

     Form

     Toleranser enligt EN 10051.

     Planhet

     Toleranserna hos SSAB Form garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

     Planhetsgarantier gäller endast formatklippt plåt.

     Ytegenskaper

     Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

     Leveranstillstånd

     Termomekaniskt valsad.

     Yt- och kanttillstånd

     SSAB Form 200 finns med obetad eller betad yta, med råkant eller skuren kant.

     Tillverkning och andra rekommendationer

     SSAB Form 200 har goda kallformnings-, svetsnings- och skärningsegenskaper, speciellt för laserskärning.

     SSAB Form 200 är lämpligt för varmförzinkning.

     För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

     Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

     Kontakt information

     www.ssab.com/contact