Många steg framåt på hållbarhetsresan på SSAB Arendal SSC

Solceller, lågenergilampor, avancerade retursystem och en fordonspark som är fossilfri. Det är bara några av satsningarna som SSAB Arendal, SSC, i Göteborg gör just nu. – Målet är att vi ska bli klimatneutrala, att vi inte ska addera mer koldioxid till SSABs stål, säger Jan Bjäreborg, miljö- och hållbarhetsansvarig på SSAB i Arendal.

På Arendals industriområde i Göteborg ligger SSAB Europe Steel Service Center AB, SSC. Här arbetar 125 medarbetare med att förädla SSABs högkvalitativa stål. Det handlar bland annat om att spalta och klippa plåt i varmvalsat, kallvalsat och belagt stål. Arendal klarar idag vikter upp till 30 ton i produktionen, som är igång 24 timmar om dygnet på vardagarna. Företaget servar kunder i olika segment, bland annat fordonsindustrin, där några av de största kunderna finns. Råvarulagret är 10 000 kvadratmeter stort och har en kapacitet för 50 000 ton stål. En del av råvaran i produktionen består idag av SSAB Zero™.

– Det är ett stål som är baserat på återvunnet skrot och som är näst intill koldioxidfritt. Vi vill inte tillföra mer utsläpp i vår produktionskedja och just nu så gör vi så mycket vi kan för att minimera vårt koldioxidavtryck. Tanken är att vi ska bli certifierade i framtiden gällande vår hållbarhetsresa, säger Jan Bjäreborg.

 
Jan Bjäreborg

Jan Bjäreborg, miljö- och hållbarhetsansvarig på SSAB i Arendal. 

Lågenergilampor och solceller

På SSAB SSC i Arendal har man satsat mycket på energibesparingar. Alla ljuskällor har bytts ut till lågenergilampor. De drar tio gånger mindre än de gamla industrilamporna som användes innan SSAB flyttade in i lokalerna.

–Vi har lampor som lyser 24 timmar om dygnet på totalt 25 000 kvadratmeter yta, så det blir en rejäl skillnad, säger Jan Bjäreborg.

Solceller har installerats på byggnaden, som kommer att kunna producera upp till 500 000 kwh.  Sammantaget kommer solcellerna producera ungefär en sjättedel av all el till SSABs servicecenter i Arendal under ett år.

Tjänstebilarna på SSAB Arendal SSC är numera elbilar eller hybrider. Utlastningstruckarna som lastar godset på området körs idag på HVO, men tanken är att hela truckparken ska vara elektrisk 2026.

 
Solceller på taket till SSAB Arendal SSC

Återvunnen plast 

Ett annat område som verksamheten i Arendal jobbat mycket med är att minska fossila plaster i emballage och runt omkring produktionen.

– Tidigare var det rena slöseriet när man ser på hur mycket plast som användes. Nu är vi mycket bättre på att återanvända och återvinna plast och att minska mängden avfall till förbränning.

Man har även infört ett retursystem för pallar och trävaggor i Arendal. Dessutom, så har man gjort en satsning för att förenkla sorteringen för slutkunderna.

– Vi märker emballagen med en avfallssymbol, så att slutkunderna kan sortera avfallet rätt eller i bästa fall återvinna det.

 

Transporterna viktiga

SSAB Arendal SSC har kapacitet att leverera närmare 300 000 ton gods med lastbil från Arendal. Här finns möjlighet att göra stor skillnad för klimatet.

– Vi vill samarbeta med transportbolag som är ledande inom fossilfria/neutrala transporter. Vi är just nu i en uppstartsfas med våra större transportörer att få till en databas med information om koldioxidutsläpp gällande leveranser från Arendal. Vi vill att våra slutkunder ska få information direkt på fraktsedeln hur stora utsläpp leveransen genererat. Målet är att våra leverantörer inte ska tillföra mer koldioxid innan godset har nått slutkund.

Inom hela SSAB sker just nu en klimatomställning. Alla verksamheter förbereder att minimera sina klimatavtryck på olika sätt.

I framtiden vill SSAB kunna erbjuda ett stål, där det inte tillförts någon koldioxid alls, genom hela processen. I Arendal är man på god väg.

– Vår förhoppning är att genom att erbjuda en fossilfri produkt även stärka våra kunders positioner på marknaden. På så sätt tar vi också tillsammans ansvar för vår miljö och klimatförändringarna, avslutar Jan Bjäreborg.

Elbilsladdare utanför SSAB Arendal SSC

SSAB vill minska koldioxidutsläpp 

  • SSABs mål är att ta bort alla CO2-utsläpp från den egna verksamheten. 
  • Vi siktar på att skapa en fossilfri värdekedja, från gruvan till slutprodukten. 
  • Förutom att ha en fossilfri stålframställning kommer SSAB också arbeta hårt för att eliminera utsläpp från plast, transporter med mer. 
  • SSABs omställning kommer att ha en betydande inverkan på det koldioxidavtrycket i Sverige och Finland – vi kommer att minska utsläppen med 10 procent i Sverige och med 7 procent i Finland.