Kalkylatorer och verktyg

Kalkylatorer och verktyg

Mobilappar och datorverktyg som hjälper dig att beräkna exempelvis slitaget eller fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål. Du kan också använda verktygen för att optimera svetsningen och skanna stålstycket för att identifiera dess ursprung.

Mobilappar

Datorverktyg

WearCalc calculator app or desktop version for calculating equipment wear and service life.
weldcalc