Välkommen till Oxelösund

På SSAB har säkerhet högsta prioritet. Ett säkert arbetssätt är lika viktigt för våra entreprenörer som för våra anställda.

Att arbeta säkert och att reagera på riskfyllt beteende hos sig själv och andra är avgörande för att förhindra olyckor på en arbetsplats. SSABs säkerhetsregler är framtagna för att värna om säkerheten för både entreprenörer, besökare och SSABs personal.

Vi räknar med din medverkan i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete.

Välkommen till SSAB i Oxelösund!

Besok
Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs produktionsort i Oxelösund