Entreprenor
Entreprenor

Arbetsmiljöforum för entreprenörer

Arbetsmiljöforum för entreprenörer startade 2012 efter att behovet av en arbetsmiljökommitté för entreprenörer identifierats. Alla leverantörer av underhållstjänster av en viss storlek som har fast avtal med SSAB bjuds in att delta med representant(er) för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Deras uppgift är sedan att sprida informationen vidare till övriga i sin organisation.


Syftet med Arbetsmiljöforum för entreprenörer är att:

 • Öka dialogen, samarbetet och det gemensamma ansvaret
 • Dela kunskap och lära av varandra
 • Skapa förutsättningar för våra entreprenörer att arbeta säkert

Har du frågor om forumet, kontakta Jonna Barsk, telefon 0920-924 70.

Teman för Arbetsmiljöforum

 • Avfallshantering (februari 2023)
 • Rapportera brister (maj 2022)
 • Högtrycksskador (december 2021)
 • Möjligheter och hinder för god entreprenörssäkerhet (juni 2021)
 • Samordningsansvar & Säkra stopp 2021 (mars 2021)
 • Framtidens entreprenörsarbete (september 2019)
 • Byggnadsställningar (oktober 2018)
 • Avspärrningar & fallande föremål (juni 2018)
 • Säkerhetskultur (mars 2018)
 • Riskbedömningar (riskbedömningar)
 • Tillbuds- & olycksfallsutredningar, orsaksanalys (juni 2017)
 • Fallrisker (februari 2017)
 • Trafiksäkerhet (oktober 2016)
 • Kemikalier & kemiska riskkällor (april 2016)
 • Utvärdering stora projekt & sommarstopp 2015 (december 2015)
 • Stränggjutningens risker & säkerhetsrutiner (november 2014)
 • Stålverkets risker & säkerhetsrutiner (maj 2014)
 • Workshop för högre ledning i firmorna – entreprenörssäkerhet (februari 2014)
 • Masugnens risker & säkerhetsrutiner (januari 2014)
 • Dödsolycka tjärtank Koksverket (oktober 2013)
 • Koksverkets risker & säkerhetsrutiner samt Planering och riskbedömning av tillfälliga (underhålls-)arbeten (mars 2013)
 • Samordningsansvar (september 2012)
 • Utformning av forumet - storlek, deltagare, mötesfrekvens, möteslängd, innehåll, teman (mars 2012)
Informationen på denna webbsida samt i nedladdningsbart material gäller endast SSABs verksamhetsort i Luleå.