Arbetsmiljöforum för entreprenörer

Arbetsmiljöforum för entreprenörer genomförs tre gånger per år. Forumet startade 2012 efter att behovet av en arbetsmiljökommitté för entreprenörer identifierats.

Till varje möte bjuds en arbetstagarrepresentant och en företagsrepresentant in. Deras uppgift är sedan att sprida informationen vidare till övriga i deras organisation. Några teman har varit – samordningsansvar - tillbud och olycksfallsutredningar, riskbedömningar, kemikalier och kemiska risker.

Har du frågor om forumet, kontakta Jonna Barsk 0920-924 70

Presentationer och dokument

pdf 1.69 Mb
Presentation 180601
pdf 1.49 Mb
Skydd mot fallande föremål
Informationen på denna webbsida samt i nedladdningsbart material gäller endast SSABs verksamhetsort i Luleå.