SSAB investerar för att öka produktionen i Borlänge

Efterfrågan på höghållfast glödgad kallvalsad plåt från bilindustrin är stor och SSABs strategi är att växa inom detta segment. SSABs styrelse har därför fattat beslut om att investera i den kontinuerliga glödgningslinjen i Borlänge för att kunna öka kapaciteten.

- Att öka kapaciteten inom kallvalsade stål är en strategisk investering och en viktig del i arbetet med att nå tillväxtmålen för automotive till 2020 och samtidigt stärka SSABs position på hemmamarkanden, säger Olavi Huhtala, divisionschef för SSAB Europe.

Den kontinuerliga glödgningslinjen på SSAB i Borlänge togs i bruk 1982 och den nu beviljade investeringen kommer att öka kapaciteten i linjen stegvis mellan åren 2018 och 2020. Mark- och miljödomstolen har lämnat tillstånd enligt miljöbalken till SSAB att öka produktionen av glödgad kallvalsad plåt i Borlänge.
 
Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs verksamhetsort i Borlänge