Kalender för SSABs finansiella rapportering och rapporterade segment

Datum för finansiella rapporter samt Årstämman 2022

25 oktober, 2021 Q3 – Delårsrapport januari-september 2021

28 januari, 2022 Bokslutskommuniké för 2021

26 april, 2022 Q1 – Delårsrapport januari-mars 2022

22 juli, 2022 Q2 – Delårsrapport januari-juni 2022

25 oktober, 2022 Q3 – Delårsrapport januari-september 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.

Årsredovisningen för 2021 publiceras senast vecka 11.

Årstämman 2022 hålls i Stockholm den 6 april 2022.

Rapporterade segment

SSAB Special Steels

SSAB Special Steels ansvarar globalt för marknadsföring och försäljning av SSABs alla seghärdade stål (Q&T) och varmvalsade höghållfasta stål (AHSS) från 700 MPa och uppåt. SSAB Special Steels ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Oxelösund och för försäljningen av ovan nämnda produkter som produceras i Mobile, USA, Raahe, Finland och Borlänge, Sverige. När SSAB Special Steels säljer stål som är producerat av en annan division allokeras intäkterna i SSAB Special Steels och avräkning mellan divisionerna sker till kostnad såld vara.

SSAB Europe

SSAB Europe ansvarar för produkter inom tunnplåt, grovplåt och rör. SSAB Europe har även globalt lönsamhetsansvar för segmentet Automotive (kallvalsad tunnplåt). SSAB Europe ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Raahe och Hämeenlinna, Finland, samt i Luleå och Borlänge, Sverige.

SSAB Americas

SSAB Americas har lönsamhetsansvar för grovplåt i Nordamerika samt ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Montpelier och Mobile, USA.

Tibnor

Tibnor är koncernens fullsortimentsdistributör av stål och metaller i Norden och Baltikum. Tibnor köper och säljer material producerat både av SSAB och andra leverantörer.

Ruukki Construction

Ruukki Construction ansvarar för försäljning och produktion av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar, med fokus på norra och östra Europa. I Ruukki Construction ingår även Plannja som tidigare ingick i affärsområdet SSAB EMEA.