Hållbarhet på SSAB

Allt vi gör syftar till att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för vår och våra kunders affärsverksamhet. Vi vill vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden 2026 och i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030.

Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi är tydligt kopplad till vår övergripande affärsstrategi. Strategin bygger på vår ambition att vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden och samtidigt ha en ledande hållbarhetsprestanda.

Först med fossilfritt stål

Ett av våra övergripande mål är att producera fossilfritt stål i kommersiell skala 2026. Vi arbetar också för att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom att använda bättre stål (mer koldioxideffektivt) och att använda stål bättre (mer höghållfast stål med lägre vikt).

Använd bättre stål

SSABs masugnsbaserade produktion är bland de mest CO2-effektiva i världen och minskar därmed koldioxidavtrycket från våra egna produkter såväl som våra kunders. Det ger både oss och våra kunder en konkurrensfördel.

Använd stål bättre

Vi är världsledande inom höghållfast stål. Vi hjälper också våra kunder att uppgradera sina produkter och använda starkare stål för att spara vikt och material. Det gör att våra kunder kan producera lättare och starkare produkter, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan.

Bli fossilfri

Vi har åtagit oss att leverera fossilfritt stål på kommersiella villkor 2026. Tillsammans med våra partners LKAB (leverantör av järnmalm) och Vattenfall (leverantör av el) strävar vi efter att skapa en fossilfri värdekedja för stål. Det innebär att vi utvecklar ståltillverkningsprocessen på nytt, samtidigt som vi avsevärt minskar miljöpåverkan från våra kunders produkter.

Sustainability objectives

Ledande hållbarhetsprestanda

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet, vilket inkluderar ambitionen att bli världens säkraste stålföretag och att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030.

Säkerheten först

Alla har rätt till en hälsosam och olycksfallsfri arbetsmiljö på SSAB. Vi vill vara det säkraste stålföretaget i världen med målet att uppnå noll arbetsrelaterade olyckor, skador och sjukdomar.

Effektivitet och ansvar

Vi vill bedriva vår verksamhet på ett resurseffektivt och ansvarsfullt sätt. För oss är cirkularitet en nyckelfaktor för att vi ska kunna bidra till att minska miljöpåverkan på effektivare sätt, och vi strävar efter en effektiv användning av råmaterial och energi, inklusive våra biprodukter.

Ansvarsfulla inköp

Våra leverantörer måste följa både våra egna standarder och internationella riktlinjer för hållbarhet som tydliggörs i vår hållbarhetspolicy för leverantörer.

Respekt och integritet

Vi förväntar oss att varje medarbetare agerar med ärlighet, integritet och ansvar i sitt arbete och att vi samarbetar med affärspartners som delar våra värderingar. Vi vill erbjuda en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald och jämställdhet.