Bearbetningstjänster Laserskärning

Laserskärning

Laserskärning av stål kräver en koncentrerad stråle på mindre än 0,5 mm med en extremt hög effekttäthet som smälter materialet, och därefter sveper en hjälpgas som täcker och skyddar smältzonen bort den smälta metallen, vilket ger ett mycket smalt snitt med minimal värmedeformering. Laserskärning ger hög skärningsprecision och en mycket smal värmepåverkad zon. Laserskärning lämpar sig väl för alla stål men är idag oftast begränsat till en högsta tjocklek på 30 mm med effektivaste skärning i intervallet 0,5 till 10 mm.

 

Ta kontakt

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information eller en offert, kontakta oss
gärna. Vårt team är här för att hjälpa dig.

KONTAKT

Metod

På grund av det smala skärsnittet och den minimala värmedeformeringen passar metoden för skärning av små hål, fina detaljer och komplexa former med utmärkta toleranser från dagens avancerade maskiner. Även dagens standardmaskiner för laserskärning har oftast CNC-styrning för 3D-laserskärning med möjligheten att skära vinklar för fogberedning och samtidigt skära en komplicerad serie med hål och profilen på en extern del. Vanligast är den traditionella koldioxidlasern men en ny generation av fiberlasrar håller nu på att bli branschstandard för skärning av tunnare stålplåt på grund av lägre driftskostnader och höga skärhastigheter.

Skyddsgasen kan vara aktiv eller inaktiv gas som injiceras in i laserstrålens smältområde med speciella munstycken. Aktiv gas såsom syre producerar en exoterm reaktion vid smältan, vilket gör lasern effektivare men resulterar i en oxiderad kant. En inaktiv gas som är en inert gas, oftast kväve, helium, argon och/eller koldioxid, minskar skärhastigheten men ger överlägsen kantkvalitet. 

Laserskärning

Fördelar
 • Utmärkt kvalitet på skärkant
 • Utmärkta toleranser
 • Hög verkningsgrad, särskilt på tunna dimensioner
 • Smal värmepåverkad zon
 • Möjlighet till mycket lågt skrotfall
 • Minimal diffraktionsvinkel på strålen 

Nackdelar
 • Högre investeringskostnader jämfört med t.ex. plasmaskärning
 • Begränsad materialtjocklek <30 mm

Rekommendationer

Laserskärning är den bästa rekommenderade skärmetoden för tunnare tjocklekar som kräver hög geometrisk tolerans för skärning av formar och profiler med tolerans inom <0,5 mm

Vårt erbjudande 

SSAB Shape kan erbjuda laserskärningstjänster från våra egna servicecenter globalt och dessutom har vi ett nätverk av samarbetspartner. Vårt erbjudande omfattar:

 • Längder upp till 30 000mm
 • Bredder upp till 5 000 mm
 • Tjocklek upp till 25mm

Många av våra servicecenter har möjlighet att kombinera laserskärning av delar med andra metallbearbetningsmetoder, exempelvis kantbockning för att uppfylla alla dina krav.