SSAB Form 05

SSAB Form 05

Ett mjukt stål för moderna produktionsmetoder

SSAB Form 05 är ett mjukt stål som är avsett för formning, med bästa tänkbara egenskaper för både dragning och sträckformning. SSAB Form 05 används för en lång rad tillämpningar inklusive fordonsdelar, elradiatorer och vattenradiatorer.

SSAB Form 05 har jämna egenskaper som passar för moderna och snabba produktionsmetoder.

Dimensionsintervall

SSAB Form 05 finns i tjocklekar på 0.40-3.00 mm och bredd upp till 1500 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt i längder upp till 8.5 meter.

Tillgängliga standarder

EN 10130

EN 10131

SSAB Form 05

SSAB Form 05

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Djupdragning

DIMENSIONER

T: 0.5 - 3 mm

B: Upp till 1500 mm

L Upp till 8500 mm

STANDARDER

EN 10130

EN 10131

DATABLAD