SSAB Form 04

SSAB Form 04

Ett mjukstål för moderna produktionsmetoder

SSAB Form 04 är ett mjukt stål som är avsett för formning, med bästa tänkbara egenskaper för både dragning och sträckformning. SSAB Form 04 används för en lång rad tillämpningar inklusive fordonsdelar, kylskåp, och värmeelement.

SSAB Form 04 har jämna egenskaper som passar för moderna och snabba produktionsmetoder.

Dimensionsintervall

SSAB Form 04 finns i tjocklekar på 0.40-3.00 mm och bredd upp till 1500 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt i längder upp till 8.5 meter.

Tillgängliga standarder

EN 10130

EN 10131

SSAB Form 04

SSAB Form 04

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Djupdragning

DIMENSIONER

T: 0.4 - 3 mm

B: Upp till 1500 mm

L Upp till 8500 mm

STANDARDER

EN 10130

EN 10131

DATABLAD