SSAB Domex 500ML

SSAB Domex®

Ett höghållfast, termomekaniskt valsat stål på 500 MPa

Domex® 500ML är ett varmvalsat konstruktionsstål med en lägsta sträckgräns på 500 MPa

SSAB Domex® 500ML konstruktionsstål är lätt att svetsa, bocka och bearbeta i verkstad och på plats. Dess höga hållfasthet och goda bockbarhet möjliggör stålkonstruktioner av tunnare stålplåt med färre antal svetsfogar. Med hjälp av detta sega och höghållfasta termomekaniskt valsade (M) lågtemperaturstål (L) kan man bygga miljömässigt sunda, hållbara och smarta konstruktioner.  SSAB Domex® 500ML har ingen motsvarighet i någon konstruktionsstandard.

Dimensionsintervall

SSAB Domex 500ML finns i tjocklekar på 8.00-60.00 mm och i bredder upp till 3300 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

Tillgängliga standarder

EN 10029

SSAB Domex 500ML

SSAB Domex 500ML

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 8 - 60 mm

B: Upp till 3300 mm

L Upp till 15000 mm

STANDARDER

EN 10029

DATABLAD