SSAB Domex 500MC Plus

SSAB Domex® 500MC Plus

Det höghållfasta kallformningsstålet

SSAB Domex® 500MC Plus är ett HSLA-stål med förbättrad seghet och lokala formbarhetsegenskaper.

Den nya generationens HSLA-stål tillverkas med noggrant kontrollerade produktionsparametrar som resulterar i en finare mikrostruktur och låg variation i mekaniska egenskaper. Den fina mikrostrukturen förbättrar avsevärt snittkvaliteten, leder till bättre lokal formbarhet med bibehållen utmärkt global formbarhet och förbättrar segheten.

Dimensionsintervall

SSAB Domex 500MC Plus finns i tjocklekar på 3.00-8.00 mm och bredder upp till 1800 mm som rullar, spaltade band eller formatklippt plåt i längder upp till 16 meter.

Tillgängliga standarder

EN 10149-2

SSAB Domex 500MC Plus

SSAB Domex 500MC Plus

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

Låga temperaturer (ner till -60 °C)

DIMENSIONER

T: 3 - 8 mm

B: Upp till 1800 mm

L Upp till 16000 mm

STANDARDER

EN 10149-2

DATABLAD