SSAB Domex 355ML

SSAB Domex® 355ML

En höghållfast grovplåt

SSAB Domex® 355ML är en termomekaniskt valsad plåt av konstruktionsstål som ger hög hållfasthet vid låga temperaturer.

SSAB Domex® 355ML konstruktionsstål är lätt att svetsa, bocka och bearbeta i verkstad och på plats. Dess höga hållfasthet och goda bockbarhet möjliggör stålkonstruktioner av tunnare stålplåt med färre antal svetsfogar. Med hjälp av detta sega och höghållfasta termomekaniskt valsade (M) lågtemperaturstål (L) kan man bygga miljömässigt sunda, hållbara och smarta konstruktioner. SSAB Domex® 355ML uppfyller eller överskrider kraven på S355ML i EN 10025-4.

Dimensionsintervall

SSAB Domex 355ML finns i tjocklekar på 6.00-63.00 mm och i bredder upp till 3300 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

Tillgängliga standarder

EN 10029

SSAB Domex 355ML

SSAB Domex 355ML

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 6 - 63 mm

B: Upp till 3300 mm

L Upp till 15000 mm

STANDARDER

EN 10029

DATABLAD