SSAB Domex 355MC Plus

SSAB Domex® 355 MC Plus

Det höghållfasta kallformningsstålet

SSAB Domex® 355MC Plus är ett HSLA-stål med förbättrad seghet och lokala formbarhetsegenskaper.

Den nya generationens HSLA-stål tillverkas med noggrant kontrollerade produktionsparametrar som resulterar i en finare mikrostruktur och låg variation i mekaniska egenskaper. Den fina mikrostrukturen förbättrar avsevärt snittkvaliteten, leder till bättre lokal formbarhet med bibehållen utmärkt global formbarhet och förbättrar segheten.

Dimensionsintervall

SSAB Domex 355MC finns i tjocklekar mellan 1,80 och 16,00 mm och bredd upp till 1860 mm som coils, slittade coils eller skuret i längder upp till 16 meter.

Tillgängliga standarder

EN 10149-2

SSAB Domex 355MC Plus

SSAB Domex 355MC Plus

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

Låga temperaturer (ner till -60 °C)

DIMENSIONER

T: 3 - 12 mm

B: Upp till 1860 mm

L Upp till 16000 mm

STANDARDER

EN 10149-2

DATABLAD