Tubular ECI – en ny process för standardiserad implementering av kundspecifika produkter

SSAB har infört betydande förbättringar av de digitala säljstödsprocesserna

ECI (Exceptional Customer Inquiry) utgör ett av framstegen inom digital försäljning. ECI används för att bedöma möjligheten att tillverka helt nya produkter eller att återuppta tillverkning av inaktiva produkter, beroende på kundens önskemål. ECI-gränssnittet är en del av MySSAB-plattformen som används generellt av SSABs kunder.

 

Vad är en kundspecifik produktförfrågan?

”Det som vanligtvis gör en produktförfrågan specifik är när en kund kräver att en produkt ska uppfylla toleranser utöver de normala produktstandarderna, till exempel avseende rörets form, rakhet eller materialtjocklek. Kunden kan också kräva andra specialegenskaper, som specifika svetsfogar eller emballagelösningar, vilket måste bedömas ur ett helhetsperspektiv innan kravet kan godkännas för produktion”, säger Antti Markkula, chef för utveckling och support inom rörprodukter.

ECI-processen har länge använts inom affärsområdet rörprodukter. Under 2023 godkändes cirka 70 procent av alla ECI-förfrågningar medan övriga avslogs av olika skäl. De flesta ECI-ärenden har varit relaterade till precisionsrör och hålprofiler.

 

Varför avvisas vissa förfrågningar?

Av de analyserade ECI-ärendena avvisas cirka en tredjedel efter utvärderingsprocessen. Orsaken kan vara att man under ECI-processen upptäcker krav som inte kan godkännas för produktion på grund av förväntade tekniska begränsningar eller bristande lönsamhet för produkten.

”Det kan till exempel handla om krav som leder till betydande kassation och därmed låg effektivitet. Eller funktioner som ställer krav på ny tillverkningsteknik som ännu inte existerar på stålverket. I idealiska fall kan sådana avvisade ECI-förfrågningar leda till nyinvesteringar om det visar sig att många förfrågningar avvisas på grund av brist på produktionsutrustning. ECI-processen kan på olika sätt säkerställa lönsamheten inom affärsområdet rörprodukter genom tillverkning och förnyelse av produktportföljen. Det måste vara en affär som både SSAB och våra kunder vinner på”, sammanfattar Antti.

 

Tubular ECI i MySSAB

Det omarbetade Tubular ECI-gränssnittet lanserades i kundportalen MySSAB i december 2023. Antti säger sig ha fått positiva reaktioner på det omarbetade verktyget. Gränssnittet skriver automatiskt ut tekniska produktdatablad som öppet kan kommuniceras till kunderna. Alla överenskommelser och specialkrav kan registreras i ett dokument, vilket förebygger missförstånd eller oenighet om vad som har överenskommits (t.ex. avseende reklamationer).

MySSAB-plattformen är i första hand utformad för kunder och gör det möjligt för dem att övervaka orderstatus och spåra leveranser i realtid från fabriken till den egna anläggningen. I framtiden kan MySSAB även fungera som en plattform för att lagra all teknisk produktinformation samt underlätta öppen kommunikation med kunder.

”Detta skulle eliminera onödig e-postkommunikation, och den utökade funktionaliteten kan förhoppningsvis locka många nya användare till kundportalen”, säger Antti.

Inom en snar framtid kommer det att utvärderas om ECI-gränssnittet även kan tillämpas på andra produktgrupper, till exempel specialförfrågningar för kallformade öppna profiler eller till och med stålpålar.

 

"Exempel på kundvy i avdelningen Tubular ECI"

 

Mer information om SSABs rörprodukter www.ssab.com/tubular 

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

mar 11

Förbättrad FrameCalc-version och nya dimensioneringsverktyget FrameFEM

SSAB har publicerat en ny version av optimeringsverktyget FrameCalc med en helt ny lösningsmotor. SSAB har också släppt det nya dimensioneringsverktyget FrameFEM för mer detaljerad analys av rörkonstruktioner. Båda dessa program i FrameX-familjen har ett webbaserat användargränssnitt som utformats för ökad användarvänlighet.