På SSAB strävar vi efter ökad mångfald inom vår arbetsstyrka och arbetsplats – vilket inkluderar bland annat könsmångfald. Internationella kvinnodagen fungerar som en påminnelse om hur långt vi kommit i kampen för jämställdhet mellan könen, men den lyfter också fram det arbete som fortfarande måste göras. Genom att hylla kvinnors prestationer och förespråka deras rättigheter kan vi fortsätta röra oss mot ett mer rättvist och inkluderande samhälle för alla. 

Att vara kvinna i stålindustrin

Cahalan Gibson, Caster/VTD Manager på SSAB i Alabama, USA, har arbetat på SSAB i fem år i två olika chefsroller inom produktion. Först som primär eldfast chef och nu chef för caster/VTD (vakuumtankavgasare). Hon menar att det inte bara handlar om att bryta barriärer att vara kvinna i stålindustrin, utan handlar även om att främja inkludering och mångfald.

Cahalan Gibson

"Kvinnor tillför unika perspektiv, färdigheter och talanger till traditionellt mansdominerade områden och berikar dem med nya idéer och innovativa metoder. Deras närvaro utmanar stereotyper, inspirerar framtida generationer att göra karriär inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics) och främjar lika möjligheter för alla. Genom att aktivt delta och utmärka sig inom dessa områden banar kvinnor väg för större jämställdhet och skapar mer inkluderande miljöer där alla kan trivas, oavsett kön,” säger Cahalan Gibson.

UN Women