– Marknaden för vår huvudsakliga produkt har varit svag under en tid och vi ser inga tecken på förbättring. Mot den bakgrunden behöver vi anpassa produktionen och strukturellt minska våra kostnader. Kostnadsbesparingarna väntas uppgå till cirka 20 miljoner kronor på årsbasis, säger Sara Valentin Eklöw, platschef på SSAB Virsbo och försäljningsdirektör för expanderbara bergbultar (ERB).

De expanderbara bergbultarna görs uteslutande av högkvalitativt stål från Norden och tillverkas enbart vid SSAB i Virsbo.