Världens första hus med tak av fossilfritt stål kommer att byggas i Klaukkala i Finland. Ruukki Classic-taket, som tillverkas vid Ruukkis fabrik i Vindala i Finland, är tillverkat av fossilfritt stål med en biobaserad beläggning. Taket kompletterar Honkas ekologiska och koldioxidsnåla timmerbyggnad, som är tillverkad av förnybart trä från hållbart förvaltade och certifierade skogar. 

Ruukki arbetar tillsammans med utvalda husfabrikskunder för att utveckla hållbara hus med Ruukki Classic-tak av fossilfritt stål. Utöver råmaterialvalen strävar Ruukki efter att minimera livscykelutsläppen från sina produkter genom att använda grön energi i tillverkningen, biobaserade eller återvunna material i förpackningar och biobaserade bränslen i logistiken där så är möjligt.

”Förutom hälsonyttan och livslängden hos våra massiva timmerhus, värderar våra kunder runt om i världen ekologisk hållbarhet, vars kärna är minskningen av CO2-utsläpp och koldioxidsnål konstruktion. Timmer är ett supermaterial för koldioxidsnål konstruktion, och Ruukkis koldioxidreducerade takprodukter är ett betydande steg mot mer hållbart byggande," säger Eino Hekali, vice VD för produkt på Honkarakenne.

”Honkarakenne är vår strategiska partner och en trendsättare inom träbyggnation, med en verksamhet som styrs av hållbarhet. På Ruukki arbetar vi för långsiktiga samarbeten med våra kunder så att vi tillsammans kan minska byggnationens miljöpåverkan”, säger Jorma Korhonen, Business Director för Ruukkis takverksamhet i Finland.

Ruukki levererade världens första byggprodukter av fossilfritt stål under tredje kvartalet 2023. Senare i år kommer företaget också att för första gången använda SSAB Zero™, ett återvunnet stål tillverkat med fossilfri energi i byggprodukter, med ambitionen att vara först med att lansera banbrytande återvunna stålproduktfamiljer 2024. Byggprodukter tillverkade av fossilfritt stål kommer att erbjudas i kommersiell skala från 2026.