Ruukki kommer att leverera sandwichpaneler, fasadbeklädnader och takprodukter, de första någonsin med fossilfritt stål, till kunder som delar Ruukkis starka hållbarhetsagenda. Utsläppen från tillverkningsfasen minimeras dessutom genom användning av grön energi samt att material- och logistikalternativ med lägsta möjliga miljöpåverkan väljs.

 

”Vi är stolta över att bidra till den gröna omställningen i vår bransch. Byggprodukter tillverkade med SSAB:s fossilfria stål är en viktig faktor för hållbar byggnation och hjälper våra kunder att minska sina byggnaders livscykelpåverkan avsevärt. De största utsläppen uppstår emellertid under byggnadens användningsfas. Det är därför vi i flera decennier har investerat i att utveckla och producera energieffektiva byggprodukter”, säger Sami Eronen, vd för Ruukki Construction.

 

”I många år har vi på Ruukki vidtagit omfattande åtgärder i olika skeden i leveranskedjan för att minska våra produkters klimatavtryck. Vårt systematiska utvecklingsarbete kan till exempel ses i våra nyligen uppdaterade miljödeklarationer (EPD) för sandwichpaneler, där värdena för klimatpåverkan (GWP) har förbättrats avsevärt”, berättar Jani Backlund, Business Director för Building Envelopes på Ruukki i Finland.

 

Produkter tillverkade med fossilfritt stål är en del i Ruukkis ambition att driva byggbranschen mot koldioxidneutral byggnation. Dessutom kommer Ruukki i år börja använda SSAB Zero™-stål tillverkat av återvunnet stål i byggprodukter och därmed under 2024 bli först med att lansera toppmoderna produktfamiljer baserade på återvunnet stål. Produkter tillverkade av fossilfritt stål kommer att erbjudas i kommersiell skala från 2026.