SSAB Miljö har därefter haft kontakter både internt på SSAB och med andra verksamhetsutövare på industriområdet som vi bedömt skulle ha kunnat utgöra orsak till nedfallet.

Som läget är i slutet av vecka 34 har vi landat i att den troliga orsaken till nedfallet förra helgen är hanteringen av avsvavlingsslagg från stålverket, vilket är en del av SSAB Transports verksamhet. Slagghanteringen (i detta fall tömningen av avsvavlingsslagg) har inte inneburit något onormalt som vi ännu har kunnat se, men i och med att det under helgen varit högtryck och ostlig vind bedömer vi ändå att detta sannolikt är orsaken till nedfallet som har skett i Svartöstaden.

Det kan inte uteslutas att det finns andra källor som bidragit, men detta har vi inte kunnat fastställa.

Vi vill uppmana alla att höra av sig till oss vid den här typen av händelser, antingen via vår miljötelefon (0920-922 97) eller via e-post [email protected] , så att vi får möjlighet att så snart som möjligt återkoppla till verksamheten.

Karin Lundberg, miljöchef SSAB Luleå