Två av årets sommarjobbare är Jan Bertgren och Moa Styffe, båda gör sin första sommar på SSAB.


En perfekt sommarjobbsplats


Jan Bertgren pluggar till civilingenjör inom industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet, och börjar tredje året till hösten.

”Jag är angelägen om att bygga en framgångsrik karriär inom industrin och jag visste att SSAB med deras goda rykte om hög kvalitet och hållbarhet inom stålindustrin skulle bli en perfekt sommarjobbsplats för mig. Som civilingenjörsstudent inom just industriell ekonomi så var jag även intresserad av att få praktisk erfarenhet inom industri- och produktionsprocesser.”


Hur trivs du på jobbet, och vad gör du på ditt sommarjobb?

”Jag trivs väldigt bra på mitt jobb. Mina arbetskamrater har väldigt bra kommunikation och samarbete vilket ger ett bra flyt i arbetet.”

”Jag arbetar som anläggare på koksverket. Mina primära arbetsuppgifter är bland annat att köra kollagermaskinen nere i hamnen och se till att materialet har ett bra flöde genom koksverket och fortsatt upp till stålverket. I jobbet ingår också att lösa problem om det uppstår avvikelser eller enklare driftstopp i produktionen; till exempel att genomföra enklare reparationer, analysera fel eller tillkalla tekniker eller underhållspersonal vid behov.”


Har du lärt dig något som du kommer att ha nytta av senare, till exempel i studier?

Ja, absolut! Genom mitt sommarjobb på koksverket på SSAB har jag lärt mig flera saker som jag kommer att ha nytta av senare. Sommarjobbet har gett mig en insikt i att förstå vikten av arbetsmiljö och säkerhetsrutiner i en industriell miljö. Detta är väldigt viktigt då vi arbetar med stora mängder av kol, stora maskiner samt väldigt varmt material. Utöver det så har sommarjobbet gett mig en djupare förståelse i hur de olika processerna och operationerna går till för att få fram ett bra koks och hur man upprätthåller en bra industri.


Viktigt att förstå praktiken


Moa Styffe kommer från Värmland och har läst första året på systemvetenskapliga programmet på Luleå tekniska universitet.

”Jag pluggar här uppe så det låg nära till hands och verkade spännande. Jag har aldrig jobbat inom industrin förut, så tyckte de kunde vara kul att testa på något nytt!”


Hur trivs du på jobbet, och vad gör du på ditt sommarjobb?

”Jag trivs bra och tycker framför allt att det är roligt. Även fast man gör samma sak hela arbetsdagen så är det spännande.

”Jag kör fyllvagn på koksverket. Det innebär att jag fyller alla 54 ugnarna med kol som sedan hettas upp till koks. Jag jobbar 12-timmarsskift.” 


Har du lärt dig något som du kommer att ha nytta av senare?

”Absolut! Då jag pluggar till systemvetare tycker jag det är informativt att lära sig och förstå systemet på fyllvagn, förstå maskinen i praktiken och inte bara i det teoretiska. Jag tycker det är viktigt att förstå praktiken för att kunna utveckla ett bra system.”

Totalt så sökte drygt 700 personer sommarjobb på SSAB Luleå inför sommaren 2023.