Samarbetet kring SSAB Zero™ är ett naturligt nästa steg, där SSAB och Cargotec fortsätter sitt arbete tillsammans för att minska klimatpåverkan i frakt- och lasthanteringslösningar. Samarbetet har redan resulterat i lanseringen av världens första lasthanteringsutrustning, en MULTILIFT-lastväxlare, innehållande fossilfritt stål. En prototyp av denna lastväxlare visades upp av Hiab, en del av Cargotec, i september 2022.

Vi är glada att välkomna Cargotec som partner även för SSAB Zero™ och ser fram emot att fortsätta våra gemensamma ansträngningar för att minska koldioxidavtrycken i värdekedjan. Efterfrågan på stål utan utsläpp fortsätter att öka och SSAB Zero™ gör det möjligt för oss att leverera mer stål av detta slag till våra kunder redan i år, säger Thomas Hörnfeldt, chef för Hållbara Affärer på SSAB.

Som leverantör av tung frakt- och lastutrustning är vi stora användare av stål. När så är möjligt ger vi företräde till material med ett mindre koldioxidavtryck än traditionella alternativ, och SSAB Zero™ tillhandahåller en koldioxidfri och cirkulär lösning. Det här är ett viktigt steg på resan mot fossilfritt stål och en stor möjlighet för Cargotec att växa sitt låga – och nollutsläppserbjudande, säger Päivi Koivisto, Vice President Sustainability på Cargotec.

SSAB tillverkar två typer av stål utan fossila koldioxidutsläpp: SSAB Zero™ baserat på återvunnet stål, och SSAB Fossil-free™ baserat på järnmalm, båda utan fossila bränslen.

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e per kg stål inom scope 1 och 2) i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkerställa fossilfri elektricitet genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken, då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stödjer den cirkulära ekonomin. Varken SSAB eller Cargotec kompenserar för koldioxidutsläpp.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], +46736551117
Päivi Koivisto, VP Sustainability Cargotec, [email protected], +358407430306