Berzeliusdagarna arrangeras av Svenska Kemsamfundet och syftet är att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man kan jobba med som kemist.

Omkring 300 elever från hela Sverige deltog i årets Berzeliusdagar som genomfördes 20-21 januari på Stockholms universitet. Förutom forskare från både svenska och utländska universitet som håller korta och inspirerande föredrag om forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning finns även högskolor och universitet på plats för att berätta mer om sina utbildningar med inriktning kemi.


Vill hjälpa människor


Albin Lehtola går tredje året på naturvetenskapliga programmet på Soltorgsgymnasiet i Borlänge och var en av tre elever som blev utvalda att delta i årets upplaga av Berzeliusdagarna.

”Jag har alltid varit oerhört intresserad av kemi och biologi men varit lite osäker på vad jag skulle kunna göra av det, om jag skulle läsa vidare eller inte”, berättar Albin Lehtola.

Efter att ha deltagit i årets Berzeliusdagar vet han vad han vill jobba med i framtiden.

”Jag vill hjälpa människor genom att forska får vår framtid eller bidra till produktionen av läkemedel.”

Albin-lethola

Albin Lehtola läser tredje året på naturvetenskapliga programmet på Soltorgsgymnasiet i Borlänge. I slutet av januari deltog han i årets upplaga av Berzeliusdagarna som syftar till att öka intresset för kemi. Foto: Henrik Hansson


Proteiner och virus


Av alla föreläsningar han fick ta del av på Berzeliusdagarna var det de som handlade om proteiner och virus som Albin minns bäst liksom Dan Nocera från Harvard University som berättade om hur han nyttjade vatten och solljus för att tillverka en växt som i sin tur skapade fotosyntes.

”Man skulle kunna säga att han gjorde konstgjord växt, det var jätteintressant då det handlade om både kemi och biologi som är de två ämnen jag tycker är mest intressanta”, förklarar han.

Men det var inte bara föreläsningar utan även gemensam middag med de andra deltagarna där Albin och hans klasskompisar från Soltorgsgymnasiet lärde känna studenter från bland annat Skåne.

”Jag vill tacka SSAB för att ni gav mig chansen att få åka till Stockholm och Berzeliusdagarna. Det var väldigt inspirerande två dagar som gav mig ny kärlek för just kemi men även biologi. Nu har jag bestämt mig för att studera vidare inom kemi eller biomedicin”, säger Albin Lehtola.