– Detta är ett helt rätt och ett viktigt beslut för Sveriges omställning och konkurrenskraft. Eftersom vår industri står för höga utsläpp, är en omställning till fossilfri produktion helt nödvändig för att nå klimatmålen. Omställningen av SSAB och samhället kommer att vara krävande, därför behöver vi nu samarbeta och samverka för att skapa förutsättningarna för att ställa om, säger Johnny Sjöström, divisionschef SSAB Special Steels.

SSAB skapar konkurrenskraft genom att gå före i klimatomställningen. Det gynnar inte bara SSAB utan hela Sverige, som blir ledande på hållbar miljöteknik och bidrar till klimatnytta för hela norra Europa.

– Vi har på rekordtid utvecklat en helt ny teknik, byggt en pilotanläggning och producerat världens första fossilfria stål som vi levererat till Volvo som byggt världens första fossilfria fordon. Därför behöver vi på rekordtid också få fram elkraften där den behövs. Intresset ökar från länder som vill minska utsläppen och från våra kunder, säger Johnny Sjöström.

SSAB Oxelösunds omställning är först ut inom SSAB, att ställa om till en hållbar produktion. Vilket innebär att SSABs koldioxidutsläpp i Oxelösund minskar med över 80% och bidrar till att minska Sveriges totala utsläpp med cirka 3%. Målet är att SSAB i Oxelösund ska bli först i världen med att leverera fossilfritt stål – redan 2026.

I korthet innebär omställningen i Oxelösund att delar av nuvarande stålproduktion förändras genom att koksverk, masugnar och LD-anläggningen i stålverket läggs ner. Istället kommer en helt ny produktionsprocess baserad på fossilfri järnsvamp och skrot att byggas. Det ska byggas en ny elektrisk ljusbågsugn som smälter järnråvara, ny råvaruhantering och nya energisystem.

SSAB som stålföretag snabbar på omställningen i Norden och ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen kring 2030 från sin egen verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sari Heikkinen, Communications Manager SSAB Oxelösund,
[email protected], tel: +46 70 594 6152