Stål är ett av vårt samhälles viktigaste material, men dessvärre är det även en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Det vill SSAB ändra på och utvecklar därför ett helt fossilfritt stål, som är planerat att lanseras som en kommersiell produkt under 2026. Detta premiumstål tillverkas av vätgasreducerat järn och i stället för koldioxid blir biprodukten vatten.

– Vi förändrar sättet att tillverka stål i grunden, och det kommer att revolutionera hela branschen eftersom det eliminerar koldioxidutsläppen från ståltillverkningsprocessen, säger Matts Nilsson.

Lång relation med Tibnor

Men SSAB ändrar däremot inte sin grundstrategi. Den nordiska hemmamarknaden är fortfarande en viktig hörnsten och på den marknaden är Tibnor en viktig distributionskanal ut till små- och medelstora bygg- och industriföretag.  

– Tibnor är en av SSAB:s viktiga kanaler för produkter på vår hemmamarknad. Vi har en lång relation och stor erfarenhet av tekniska samarbeten, inte minst när det handlar om att driva uppgradering och utveckla våra kunders produkter. Tack vare detta nära samarbete kan vi i framtiden få ut vårt fossilfria stål även till mindre och medelstora bolag i Norden och Baltikum, säger Matts Nilsson och tillägger att intresset för fossilfritt stål är mycket stort bland SSAB:s nordiska kunder.

– Många av våra kunder har insett hur det fossilfria stålet kan stärka deras konkurrenskraft och öka deras exportmöjligheter. 

Hälften av Tibnors leveranser

Jonathan Nejman är inköps- och lagerstyrningschef på Tibnor. Han ser fram emot att distribuera SSAB:s fossilfria stål inom ett par års tid.

– Vi på Tibnor är mycket stolta och glada över att kunna vara med och bidra till omställningen av stålindustrin genom att göra SSAB:s fossilfria stål tillgängligt också för små och medelstora bygg- och verkstadsbolag.

SSAB:s stål står för cirka hälften av alla Tibnors leveranser till kund.

– Vi arbetar med att sänka koldioxidavtrycket i hela vårt produktsortiment. SSAB har en relativt koldioxideffektiv produktion redan idag men när det fossilfria stålet kommer blir det en game-changer, fortsätter Jonathan Nejman.

Minskat koldioxidavtryck på flera plan

Utöver samarbetet med SSAB kring distribution av det fossilfria stålet fokuserar Tibnor även på att minska sitt koldioxidavtryck från sina transporter.

– Alla interna transporter ska ha nollutsläpp 2030 och vi skärper utsläppskraven vid upphandling av utgående transporter, säger Jonathan Nejman och tillägger att en ökad fyllnadsgrad i bilarna också är prioriterat.

Nu ser han fram emot försäljningsstarten av SSAB:s fossilfria stål

– Vi är den naturliga kanalen ut för att förse Nordens och Baltikums små och medelstora industri- och byggföretag med fossilfritt stål när det blir tillgängligt. Det ser både vi och våra kunder fram emot!