Borlänge nyheter

2021 års pensionärer och ”25-åringar” avtackade med fest och glam

pensionar

23 september var det dags för årets andra veteranfest. Då avtackades de som gick i pension eller hade varit anställda i 25 år på SSAB i Borlänge 2021 med en fest. Av de 70 som bjudits in deltog 49 personer med sambo/maka/make i festen.

2021 gick 51 personer i pension varav 34 deltog i veteranfesten som ägde rum på Domnarvsgården. 19 personer hade varit anställda i 25 år under 2021 varav 15 deltog i festen.

Efter avtackning och utdelning av gåvobrev blev det tre rätters middag och sedan underhållning av Stefan Nykvist, som grundade Larz-Kristerz, med band.

 

Pensionar

De som gick i pension under 2021 är i alfabetisk ordning: Jonny Bergström, Sture Bergvall, Ulla Björk, Hans Bondegård, Lars Brunström, Ola Bäckman, Jan Eden, Jan-Olov Eng, Annika Enochsson, Mats Furedal, Tapani Haapala, Lars Hammar, Jan-Arne Havnö, Stig-Åke Hägg, Jan Ingels, Kjell Johansson, Lars-Erik Johansson, Conny Jonsson, Helena Jussila, Else Jönsson, Sven Källman, Lena Larsen, Benny Larsson, Bengt Lindvall, Gunnar Lundell, Pia Morén, Tommy Nilsson, Nils-Erik Nilsson, Håkan Norgren, Kenneth Norström, Bengt Nyström, Mats Ohldén, Stefan Olsson, Sven-Åke Oscarsson, Lars Pettersson, Krister Pettersson, Lars Samuelsson, Michael Schütt, Matti Sohlberg, Hans Sollander, Gunnar Strandberg, Roger Ström, Seppo Valesmäki, Lars-Olov Wedberg, Sven-Erik Wikars, Per Wikström, Arto Ylönen, Göran Zimmergren, Sven-Erik Örtlund, Eivin Östensson och Tony Östh. Ej med på bild: Bengt Lindvall, Nils-Erik Nilsson, Kenneth Norström, Sven-Åke Oscarsson, Krister Pettersson, Lars Samuelsson, Roger Ström, Lars-Olov Wedberg och Arto Ylönen. Foto: Jonas Ullberg

 

Aring
De som varit anställda i 25 år under 2021 är i alfabetisk ordning: Tomas Ahlström, Rolf Andersson, Mats Bjurman, Michael Björklund, Jonas Brännström, Mikael Ekström, Henrik Eriksson, Johan Eriksson, Vahid Esbelani, Stefan Haglöf, Peter Hjort, Anders Johansson, Fredrik Källängs, Mikael Modig Eriksson, Daniel Norén, Benny Prestberg, Jose Puente Cabrero, Roger Spik och Jan-Erik Thorberg. Ej med på bild: Rolf Andersson, Jonas Brännström, Anders Johansson och Daniel Norén. Foto: Jonas Ullberg
Kategori och taggar

Relaterade artiklar

feb 21
Andra nyheter

SSAB och VR introducerar e-truckar i lokala leveranser i Finland

SSAB Europe och VR Transpoint, som ansvarar för VR:s logistikverksamhet, har inlett ett gemensamt projekt för att elektrifiera tunga industritransporter. SSAB Europe kommer att investera i laddningspunkter för tunga fordon vid Hämeenlinnaanläggningen i Finland. VR kommer att investera i utsläppssnåla vägtransporter genom att förvärva helelektriska lastbilar för SSAB Europes leveranser. De helt eldrivna lastbilarna kommer att vara bland de största i fråga om total vikt för regelbundna kundleveranser i Finland.

feb 20
Luleå nyheter

Inspirationskväll gav besökarna en ny bild av SSAB

”Bra information och ett coolt studiebesök! Nu kommer jag att söka sommarjobb på SSAB.” Så sammanfattar en av deltagarna kvällen, och han var inte ensam. Flera av besökarna berättade att de fått en helt ny bild av SSAB efter inspirationskvällen.

feb 19
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 07 2024

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 12 – 16 februari 2024 återköpt sammanlagt 1 601 000 egna aktier, varav 400 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 201 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.