Borlänge nyheter

2021 års pensionärer och ”25-åringar” avtackade med fest och glam

pensionar

23 september var det dags för årets andra veteranfest. Då avtackades de som gick i pension eller hade varit anställda i 25 år på SSAB i Borlänge 2021 med en fest. Av de 70 som bjudits in deltog 49 personer med sambo/maka/make i festen.

2021 gick 51 personer i pension varav 34 deltog i veteranfesten som ägde rum på Domnarvsgården. 19 personer hade varit anställda i 25 år under 2021 varav 15 deltog i festen.

Efter avtackning och utdelning av gåvobrev blev det tre rätters middag och sedan underhållning av Stefan Nykvist, som grundade Larz-Kristerz, med band.

 

Pensionar

De som gick i pension under 2021 är i alfabetisk ordning: Jonny Bergström, Sture Bergvall, Ulla Björk, Hans Bondegård, Lars Brunström, Ola Bäckman, Jan Eden, Jan-Olov Eng, Annika Enochsson, Mats Furedal, Tapani Haapala, Lars Hammar, Jan-Arne Havnö, Stig-Åke Hägg, Jan Ingels, Kjell Johansson, Lars-Erik Johansson, Conny Jonsson, Helena Jussila, Else Jönsson, Sven Källman, Lena Larsen, Benny Larsson, Bengt Lindvall, Gunnar Lundell, Pia Morén, Tommy Nilsson, Nils-Erik Nilsson, Håkan Norgren, Kenneth Norström, Bengt Nyström, Mats Ohldén, Stefan Olsson, Sven-Åke Oscarsson, Lars Pettersson, Krister Pettersson, Lars Samuelsson, Michael Schütt, Matti Sohlberg, Hans Sollander, Gunnar Strandberg, Roger Ström, Seppo Valesmäki, Lars-Olov Wedberg, Sven-Erik Wikars, Per Wikström, Arto Ylönen, Göran Zimmergren, Sven-Erik Örtlund, Eivin Östensson och Tony Östh. Ej med på bild: Bengt Lindvall, Nils-Erik Nilsson, Kenneth Norström, Sven-Åke Oscarsson, Krister Pettersson, Lars Samuelsson, Roger Ström, Lars-Olov Wedberg och Arto Ylönen. Foto: Jonas Ullberg

 

Aring
De som varit anställda i 25 år under 2021 är i alfabetisk ordning: Tomas Ahlström, Rolf Andersson, Mats Bjurman, Michael Björklund, Jonas Brännström, Mikael Ekström, Henrik Eriksson, Johan Eriksson, Vahid Esbelani, Stefan Haglöf, Peter Hjort, Anders Johansson, Fredrik Källängs, Mikael Modig Eriksson, Daniel Norén, Benny Prestberg, Jose Puente Cabrero, Roger Spik och Jan-Erik Thorberg. Ej med på bild: Rolf Andersson, Jonas Brännström, Anders Johansson och Daniel Norén. Foto: Jonas Ullberg
Kategori och taggar

Relaterade artiklar

sep 25
Legala pressmeddelanden

SSAB Europe inleder fackliga förhandlingar i Raahe

Affärsområde Finland inom SSAB Europe inleder fackliga förhandlingar i Raahe till följd av fortsatt svag efterfrågan. Förhandlingarna syftar till att strukturellt minska de fasta kostnaderna med minst EUR 10 miljoner på årsbasis. Förhandlingarna omfattar åtgärder som syftar till att göra verksamheten mer flexibel, samtidigt som anpassningar görs till den svagare efterfrågan och framtida behov.

sep 20
Andra pressmeddelanden

SSAB lyfter fram behovet av policyramverk för minskade koldioxidutsläpp inom industrin under klimatveckan i New York

SSAB deltar i flera evenemang i samband med klimatveckan i New York i USA. Syftet är att bidra till diskussionen om hur man kan höja ambitionen för att skala upp och rulla ut nya klimatteknologier. Regeringar och beslutsfattare bör fokusera på att skapa marknader för materiel och produkter med nära nollutsläpp samt att säkra lika villkor.

sep 19
Andra nyheter

Världens första komponent lämpad för en skogsmaskin 3D-printat av fossilfritt stålpulver

HT Laser har 3D-printat världens första komponent i fossilfritt material som lämpar sig för skogsmaskiner. Detaljen är utformad att passa som en ingående detalj i Ponsses skogsmaskiner. Stålpulvret som tillverkas av SSAB och som användes vid utskriften av komponenten är världens första fossilfria stålpulver som lämpar sig för pulverbäddstillverkningsmetoden. Pulvret produceras utan koldioxidutsläpp och med fossilfria energikällor.