Samarbetet mellan de två industriföretagen är ett viktigt steg i Alfa Lavals resa mot att bli koldioxidneutralt 2030. Det stämmer också väl överens med SSABs målsättning att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten omkring 2030. Tillsammans med våra partners och kunder har SSAB som mål att med hjälp av HYBRIT-teknologin skapa kompletta fossilfria värdekedjor, från gruva till slutprodukt.

Vi är stolta över att välkomna Alfa Laval som partner och ser fram emot att tillsammans utforska vägar framåt för att mildra klimatförändringarna. Med detta samarbete når vi nya segment, och förhoppningsvis inspirerar vi en helt ny kundkrets, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

Det gläder mig att kunna tillkännage samarbetet med SSAB som bygger på vår gemensamma expertis och beslutsamhet att driva innovation. Genom att kombinera deras fossilfria stål och våra energieffektiva värmeväxlare kan vi bidra till industrins omställning till koldioxidneutralitet, säger Tom Erixon, vd och koncernchef för Alfa Laval.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, Press Officer SSAB, [email protected], 004673 655 1117