Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på att skapa klimatneutrala och hållbara städer. Hittills är det 23 städer runtom i Sverige som har gått med i satsningen som fått namnet Klimatneutrala städer 2030.

Kort och gott handlar det om att tillsammans med myndigheter, andra aktörer och det lokala näringslivet i kommunen snabba på klimatomställningen.

I Borlänge drivs satsningen på ett klimatneutralt Borlänge 2030 av kommunen tillsammans med Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och 2047 Science Center. Därtill medverkar ett antal företag som SSAB, Ikea, Tunabyggen, Hushagen och Maserfrakt för att nämna några.

- Det är självklart att SSAB Borlänge ska vara med i Viable Cities, det går hand i hand med den strategi och plan vi redan har om att bli fossilfria, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef SSAB Borlänge.

Signering av kontraktet


Startskottet för Viable Cities i Borlänge gick i april med en gemensam signering av att man åtar sig att medverka aktivt i satsningen för ett klimatneutralt Borlänge 2030.

Mia Eriksson var en av talarna och hon underströk vikten av att det är viktigt att jobba tillsammans för att hitta gemensamma och hållbara lösningar.

- Om vi ska lyckas måste vi jobba tillsammans och över gränserna, det gäller både inom och utom den egna verksamheten, och höja blicken och se helheten. Det är viktigt att det vi gör, allt från de små sakerna till de stora hänger ihop.

Innovationsworkshop om matsvinn


I samband med starten för Viable cities genomfördes en första innovationsworkshop med deltagare från de olika organisationerna och företagen. Stefan Kujanpää, som är avdelningschef för Hållbara anläggningar på SSAB Borlänge, representerade SSAB.

- Tanken är att den här gruppen ska träffas regelbundet för att tillsammans ta fram lösningar på olika utmaningar som vi har i vårt samhälle. Den första utmaningen som var lite av en övning handlade om hur vi kan minska matsvinnet, berättar Stefan Kujanpää.

En av idéerna som innovationsteamet tog fram är att nyttja kommunens skolkök mer.

- Idag används skolköken bara på dagarna men tänk om man skulle kunna nyttja dem även på kvällar och helger både för att ge fler jobb och andra möjlighet att köpa mat men även nyttja det i integrationsarbetet.

Nästa gång innovationsteamet träffas, vilket är i slutet av maj, är ämnet Borlänges koldioxidbudget, vad den innebär och hur den kan bli mindre.

Fokusområde 2023


Att vara klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet får ske. För Borlänge kommun ska bli klimatneutralt behöver utsläppen av växthusgaser minimeras och fossila bränslen fasas ut. Återstående utsläpp kan sedan hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser.

- Vad exakt det innebär och vad vi kan göra för att de ska bli så få som möjligt är något vi ska diskutera tillsammans. Det gäller att vi är klimatsmarta i alla beslut vi tar, både i stort och smått, säger Stefan Kujanpää.

I och med att Viable Cities nu har dragit igång i Borlänge kommer även SSAB att börja jobba mer med dessa frågor.

- Vi har redan dragit igång arbetet med vår omställning till fossilfri ståltillverkning men det finns mer som vi kan göra och det kommer vi att börja titta på mer aktivt. Vår plan är att vi nästa år, 2023, ska ha detta som ett fokusområde för hela SSAB Borlänge. För här kan alla bidra, såväl i det vardagliga som i det mer långsiktiga arbetet, säger Mia Eriksson.

 

viable cities grupp

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på att skapa klimatneutrala och hållbara städer. Borlänge kommun är en av 23 städer som är med. Här är alla aktörer som deltar i satsningen samlade vid signeringen av klimatkontraktet 11 april. Längst fram Mia Eriksson, plats- och produktionschef SSAB Borlänge. Foto: Henrik Hansson