Epiroc kommer initialt att använda det fossilfria stålet till material som ska ingå i en prototyp av en gruvmaskin för underjordsdrift som tillverkas vid produktionsanläggningen i Örebro. Planen är att öka användandet av fossilfritt stål över tid.

"Vi är väldigt glada att välkomna Epiroc i vår partnergrupp och ser framemot samarbetet kring fossilfritt stål. Det är ett naturligt nästa steg i våra gemensamma ansträngningar för att mildra klimatförändringarna. Efterfrågan på fossilfritt stål ökar, vilket är en av anledningarna till att SSAB vill tidigarelägga den gröna omställningen med ambitionen att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen omkring 2030,” säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef på SSAB.

“Hållbarhet är integrerat i allt vi gör, och vi är fast beslutna att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030. Detta spännande partnerskap med SSAB kommer att stödja oss och våra kunder på resan att nå våra ambitiösa klimatmål”, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. “Det är tydligt att vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda”. 

SSAB har som mål att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala 2026, och levererade det första stålet gjort av vätgasreducerat järn till kund under 2021. Genom HYBRIT-initiativet samarbetar SSAB med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion, där den kokskol som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning ersätts med fossilfri el och vätgas. Denna process eliminerar i stort sett koldioxidutsläppen vid stålproduktion.

Epirocs hållbarhetsmål för 2030 inkluderar att halvera de koldioxidekvivalenta utsläppen från transport samt från relevanta leverantörer, ha 90 % förnybar energi i den egna verksamheten, och erbjuda ett komplett sortiment av utsläppsfria produkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, +46 73 6551117, [email protected]