28 januari, 2022        Bokslutskommuniké för 2021

26 april, 2022            Q1 – Delårsrapport januari-mars 2022

22 juli, 2022              Q2 – Delårsrapport januari-juni 2022

25 oktober, 2022       Q3 – Delårsrapport januari-september 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.

Årsredovisningen för 2021 publiceras senast vecka 11.

Årstämman 2022 hålls i Stockholm den 6 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734