I enlighet med valberedningens förslag beslutade den extra bolagsstämman att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och valde nuvarande styrelseledamot Lennart Evrell till ny styrelseordförande och Maija Strandberg till ny styrelseledamot, för tiden intill årsstämman 2022. Såsom tidigare aviserats avgick Bengt Kjell och Annareetta Lumme-Timonen ur styrelsen i samband med dagens bolagsstämma, med anledning av de ägarförändringar som ägt rum i SSAB tidigare i år. 

För frågor, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912