I en allt mer komplex och fragmenterad värld är den nära distributionen en viktig faktor för hållbar och lönsam verksamhet. Korta transporter från svenska stålverk, effektiva leveranser och tillgänglighet på hemmamarknaden är viktiga faktorer i en allt mer regionaliserad distributionskedja.

SSAB har via sin distributionsstrategi flera samarbetspartners som uteslutande servar den skandinaviska marknaden.

-  Våra distributörer och partners utgör kärnan i vår regionala verksamhet gentemot kund och  tack vare de korta transporterna mellan våra stålverk och kunderna så uppnår vi flera miljömässiga fördelar jämfört med de som importerar från utlandet, säger Matts Nilsson, säljchef för SSAB Europe i Sverige och Norge.

Merparten av SSABs kunder betjänas av svenska och norska distributörer. En av dessa är Bandstål i Kopparberg. Med sin geografiska position i Bergslagen når de många tillverkande kunder med snabba och anpassade transporter.

-  Vi har utvecklat ett system för regionala och miljömässigt effektiva transporter som - till skillnad från extern import - inte bidrar till onödiga koldioxidutsläpp. Via våra analyser kan vi påvisa såväl kortare transporter som lägre utsläpp, jämfört med importerat stål från exempelvis Asien, säger Mikael Larsson, VD på Bandstål AB

SSAB har en rad olika distributörer och partners i skandinaven som alla drar fördel av lokalt tillverkat stål och miljöanpassade transporter. Allt för att så långt det är möjligt leverera kvalitetsprodukter med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

För att veta mer kontakta:

Mikael Larsson            Matts Nilsson
VD Bandstål            Säljchef SSAB Europe, Sverige och Norge
Bångbro Industriområde 10            SSAB Borlänge
714 37 Kopparberg            784 40 Borlänge

Mobil: 0769000016

           Mobil: 070 331 75 19

 
Bildtext: Mikael Larsson VD på Bandstål AB


Bildtext: Matts Nilsson, Säljchef SSAB Europe, Sverige och Norge