- Det är oerhört glädjande och detta innebär att vi har nu ett beslut om att kunna ställa om vår produktion. Vi kan nu gå vidare med arbetet med att bygga en ljusbågsugn, förklarar en mycket nöjd Jacob Sandberg som är teknisk chef för SSAB Special Steels.

Det var i december 2020 som Mark- och miljödomstolen fattade sitt beslut och SSAB i Oxelösund fick tillstånd för att ställa om verksamheten. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen valde senare att överklaga delar av tillståndet vilket nu avslås av Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet gör det möjligt att ställa om Oxelösund från kol- och malmbaserad produktion till en elektrisk smältugn, en så kallad ljusbågsugn, för att smälta metalliska råmaterial som Hybrit järnsvamp eller stålskrot eller med fossilfri el. Det kommer att leda till kraftigt minskade utsläpp av koldioxid.

- Omställningen av SSAB och samhället kommer att vara krävande men det kommer också att skapa nya möjligheter om vi samarbetar och samverkar menar Jacob Sandberg.

SSAB har som mål att vara helt fossilfritt 2045. En målsättning som innebär att genom HYBRIT-projektet ersätta kol och koks som reduktionsmedel i ståltillverkningen och istället använda fossilfri vätgas. Den här förändringen är en förutsättning för produktionen av fossilfritt stål.

SSAB Oxelösund är först ut med att ställa om till en hållbar produktion. I korthet innebär det att delar av nuvarande stålproduktion förändras genom att koksverk, masugnar och LD-anläggningen i stålverket läggs ner. Istället kommer en helt ny produktionsprocess baserad på fossilfri järnsvamp att byggas. Det innebär en ny elektrisk ljusbågsugn som smälter järnråvara.

När ljusbågsugnen är i drift och Hybrit-processens demonstrationsanläggning producerar i industriell skala, kommer värdekedjan för Hybrit att kopplas samman med anläggningen i Oxelösund. Målet är att SSAB i Oxelösund ska bli först i världen med att leverera fossilfritt stål – redan 2026.

SARI HEIKKINEN