- Vi har noggrant utvärderat Tata Steel IJmuiden och dragit slutsatsen att vi av tekniska skäl har svårt att genomföra ett förvärv. Vi kan inte skapa tillräcklig trygghet i att vår industriella plan går att genomföra med föredragna tekniska lösningar och så snabbt som vi önskar. Vi kan inte anpassa Tata Steel IJmuiden till vår hållbarhetsstrategi på önskvärt sätt, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

- De synergier som vi såg i en affär motiverar inte fullt ut kostnader och investeringar för vår önskade omställning. Totalt sett möter affären inte våra finansiella förväntningar, fortsätter han. 

SSAB är ledande i stålbranschens omställning till fossilfri produktion. Koncernens mål är att vara först i världen med att lansera fossilfritt stål på marknaden 2026 och att vara ett fossilfritt företag senast 2045. 

Logiken bakom samtalen kring Tata Steel IJmuiden har utgått från våra kunders tydliga önskemål om en stark leverantör av ett brett sortiment av fossilfritt stål. Genom ett utökat sortiment av stålprodukter, som på sikt kan ställas om till att bli fossilfria, kan SSAB bli en mer heltäckande leverantör av fossilfritt stål till befintliga och nya kunder inom nyckelsegment. Det har också handlat om att göra samordningsvinster mellan existerande verksamheter i Norden och i IJmuiden och att komma närmare den europeiska marknaden.

- Omställningen till fossilfri stålproduktion är högprioriterat för SSAB. Vi tittar kontinuerligt på möjligheten att investera och öka takten i denna omställning. Helt fossilfritt stål kommer att bli ett premiumsegment med stora tillväxtmöjligheter. Vi ser en stor efterfrågan från kunder inom främst Automotive och Heavy Transport, säger Martin Lindqvist.

- Det är min övertygelse att SSAB har en viktig roll att spela i branschens fortsatta omställning och förnyelse, säger han.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Mia Widell, Press Relations Manager, [email protected], +46 76 527 25 01

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 29 januari 2021 kl. 7.25 CET.