Christina är utbildad ekonom och jobbar sedan 1,5 år som koordinator inom produktutveckling på SSAB i Borlänge. Hon har alltid värnat om de sjuka och svaga och försökt stötta med det hon kan,.’

- Jag har ingen vårdutbildning men jag vill hjälpa till som medmänniska. Mycket handlar om omvårdnad, att finnas där och hjälpa till med enklare saker som hygien, matning och till och med vak, berättar Christina Stjernlöf.

Anmälde sig i våras

Redan i våras när Coronapandemin började anmälde hon sig till Borlänge kommun om att hon ville hjälpa till. Under våren gjorde hon också några pass på en Coronaavdelning för äldre på Borlänge sjukhus. När smittspridningen avtog under sommaren minskade även behovet av hennes hjälp.

Under hösten fortsatte hon i den mån hennes arbete på SSAB och livet som ensamstående tonårsförälder medger. När SSAB strax före jul gick ut med en artikel på intranätet om att anställda kan få tjänstledigt med bibehållen lön för att jobba i vården nappade Christina Stjernlöf direkt.

- När jag läste på vårt intranät att SSAB vill stötta vården genom att ge medarbetare tjänstledigt med full betalning så blev jag så glad och stolt över att jobba på SSAB.

Christina Stjernlöf kontaktade direkt sin chef och frågade om hon kunde få tjänstledigt för att jobba i vården. Och det fick hon, sedan 13 januari jobbar hon på samma coronaavdelning för äldre på Borlänge sjukhus som hon hjälpt till på tidigare.

- Ett av kraven från SSAB är att jag ska stötta just i vården av människor som är sjuka i Covid-19.

Vill hjälpa till

Hon följer motsvarande schema som de ordinarie, vilket innebär mycket arbete kvällar och helger.

- Det går bra även om jag är oerhört trött i fötterna efter ett arbetspass. Man går och står rätt mycket, säger hon och berättar att för henne är det viktigt att kunna bidra, hjälpa till och då inte bara de äldre som är sjuka utan även personalen.

- Många av de som jobbar i vården fick knappt semester under förra året på grund av pandemin, nu när jag finns på plats som en extra resurs har flera kunna få ledigt några dagar och det tycker jag känns oerhört bra.