SSAB makes local contributions in the current Covid-19 crisis


SSAB i Raahe och Hämeenlinna donerar laptops till skolungdomar

Skolorna i Finland hålls stängda för att minska spridningen av Covid-19, vilket har medfört ett ökat behov av datorer i många familjer. SSAB i Raahe och Hämeenlinna har bidragit till ett välgörenhetsinitiativ som verkar för lika möjligheter för elever som studerar på distans genom att donera ett 60-tal laptops som inte längre används. Initiativet samordnas av Finska Utbildningsstyrelsen.

Ansiktsmasker skänks till regional sjukvård från SSAB Luleå och Borlänge

Från SSAB i Luleå har man skänkt ansiktsmasker till sjukvården i region Norrbotten, och det samma från SSAB i Borlänge till region Dalarna. Från Borlänge har man även donerat annat material, som over-head-film som görs om till visir för sjukvårdspersonal.

Donation till Hope ry från SSAB Hämeenlinna

Barn som får sina huvudsakliga måltider i skolan är särskilt utsatta nu när skolorna har stängts till följd av Covid-19. SSAB Hämeenlinna har gjort en donation till Hope ry, en hjälporganisation för behövande familjer och barn, för att ge presentkort på mat till behövande i området kring Hämeenlinna.

SSAB Americas prioriterar produkter för Coronabekämpning

Från och med mitten av april kommer SSAB Americas börja prioritera produktion av stål avsedd för användning i kommunala, delstatliga eller federala hjälpprogram eller projekt.

Kunskapsdelning och vidareskänkning av handsprit från SSAB Borlänge

Medarbetare inom inköp på SSAB i Borlänge har bidragit genom att hjälpa regioner och sjukhus med att samordna inköp av skyddsmaterial. Man har även samlat ihop den handsprit som funnits tillgänglig på produktionsorten och donerat vidare till arbetsplatser med hög social interaktion, då det har rått nationell brist på hansdsprit.

SSAB Oxelösund tillverkar handsprit och donerar skyddsutrustning

SSAB har skänkt vidare från det egna lagret av andningsskydd och skyddshandskar till sjukvården (efter att ha säkerställt att det egna behovet är tillgodosett).


SSAB makes local contributions in the current Covid-19 crisis
SSAB Jonas Lindsten lämnar över skyddsutrustningen till Region Sörmland, Helena Tauberman.

Man har även producerat handsprit för eget bruk, dåd etta har varit en bristvara. Målsättningen är att kunna donera handsprit till den lokala sjukvården.

Den 3D-skrivare som används för att tillverka prototyper till besökande kunder har ställts om till att tillverka ansiktsvisir som doneras till sjukvården i Oxelösunds kommun.

SSAB Polen stöder kommunala karantäncentrum tillsammans med partners

Tillsammans med andra företag som är med i den skandinavisk-polska handelskammaren har SSAB gett ekonomiskt och organisatoriskt stöd till lokala karantäncenter i Polen.