För att lära känna SSABs verksamhet från grunden har Monica Quinteiro redan smygstartat sitt uppdrag med en inledande ”praktikperiod”. Under hela april månad har hon varit runt på de olika enheterna för att bekanta sig med verksamheten och träffa medarbetarna.

- Det viktigaste för mig nu är att lära känna alla människor som jobbar här i Luleå, säger Monica. Genom att gå runt i verksamheten har jag börjat skaffa mig en uppfattning om vilka de stora utmaningarna är, men också vad som gör oss framgångsrika. Jag har fått ett fantastiskt mottagande och det är mycket som är nytt och spännande.

Den tidigare platschefen Nils Edberg övergår till en ny tjänst med fokus på råmaterial och masugnsteknik inom SSAB Europe.

- Jag ska arbeta med att hitta ytterligare förbättringar och effektiviseringar på området, och se till att vi på bästa sätt tar till vara det stora kunnandet som finns i alla olika delar av organisationen, säger Nils om sin nya roll.

Den nya teknikgruppen är ett samarbete mellan verksamheterna i Sverige och Finland.

Nils Edberg lämnade över till Monica Quinteiro den 1 maj. (Foto: Viveka Österman).