SSAB Americas inför nu en ny orderhantering - Relief Effort Priority (REP) - för kundbeställningar av stål avsedda för katastrofhjälp.

REP-klassade order ges högsta prioritet under hela tillverkningsprocessen vid SSABs fabriker i Axis, Alabama och Montpelier, Iowa. Dessa order kommer att läggas in omedelbart i produktionssystemet med skyndsam slutbehandling, frakt och logistik för att säkerställa snabbast möjliga leverans.

- SSAB Americas fortsätter att noga följa COVID-19-pandemins påverkan på vårt företag, våra kunder och våra partners, säger Chuck Schmitt, chef för SSAB Americas.

Även om vår främsta angelägenhet är våra anställdas hälsa och säkerhet, liksom att upprätthålla kvaliteten i våra produkt- och serviceåtaganden, vill vi också stödja samhällets gemensamma ansträngningar för att bekämpa pandemin. Som samhällsnyttigt tillverkningsföretag, är vi fast beslutna att ta vår del av ansvaret för att bidra till att övervinna de utmaningar vi har framför oss, säger han.