De tillfälliga permitteringarna gäller alla anställda i den finska verksamheten förutom i de ovan nämnda dotterbolagen. Exakt tidpunkt för permitteringarna beror på arbetsbelastningen inom olika funktioner och produktionslinjer. Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minskas i takt med en svagare efterfrågan och en av masugnarna vid stålverket i Brahestad kommer att stängas tillfälligt under april månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Atte Kaksonen, Press Officer, Finland, atte.kaksonen @ ssab.com, tel. +358 50 3143 634
Mia Widell, Presschef, Sweden, mia.widell @ ssab.com, tel +46 76 527 2501