Med anledning av den rådande osäkerheten i samhället på grund av Covid-19 och dess påverkan på industriproduktionen och den ekonomiska utvecklingen, föreslår valberedningen att dess nuvarande förslag om höjningar av styrelse- och utskottsarvoden för beslut på årsstämman den 1 april 2020 (punkten 9 på dagordningen) ersätts med ett förslag om oförändrade arvoden.

Oförändrade arvoden innebär (belopp i tusen SEK):

    •  
  • styrelseordförande: 1 800

  • övriga styrelseledamöter (ej anställda):  600

  • ordförande i revisionsutskott: 225

  • annan ledamot revisionsutskott: 135

  • ordförande i ersättningsutskott: 170

  • ledamot ersättningsutskott: 110

 

För frågor, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912